Om denne nedlastingen

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony er alltid opptatt av kvalitet og kundetilfredshet og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for DSLR-A700. Se avsnittet om nedlasting og installasjon i dette dokumentet, som beskriver hvordan du laster ned og installerer fastvareoppdateringen.
Viktig: Hvis fastvaren ikke kan oppdateres, tar du kontakt med Sony. Når kameraet er oppdatert, formaterer du opptaksmediet eller sletter oppdateringsfilen (DSCA700.app) fra opptaksmediet.Forbedringer og løste problemer

 • Nå med mulighet til å velge tre-bilders nivåtrinnfotografering (enkel og kontinuerlig) med automatisk eksponering i trinn på 2 EV.
 • Nå med mulighet til å slå [Av] funksjonen Høy ISO støyreduksjon.
 • Forbedret bildekvalitet ved høy ISO-innstilling.
 • Forbedret automatisk hvitbalanse og Dynamisk områdeoptimalisering.
 • Forbedret stabilitet på kommunikasjon mellom kamerahus og vertikalt grep.

Aktuelle modeller

 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H

Gjeldende fastvareversjoner

 • Versjon 1, versjon 2, versjon 3

Hvordan fastslå fastvareversjonen 1. Skyv strømbryteren til ON.
 2. Trykk på menyknappen.
 3. Trykk på DISP-knappen mens menyen vises.
 4. Fastvareversjonen vises i et vindu på LCD-skjermen.
 5. Trykk på midten av flervelgerbryteren for å avslutte.

Merk: Hvis fastvareversjonen allerede er "Ver.4", er det ikke nødvendig med en fastvareoppdatering.

Krav til datamaskin og maskinvare 1. Du trenger en datamaskin som oppfyller følgende krav:

  • Ett av følgende operativsystemer:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate/Business/Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition / Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Windows® Millennium Edition
   5. Mac OS X (v10.1.3-v10.5)


   6. (*) 64-bitersutgaver og Starter-utgaver støttes ikke.

    Merk: Hvis du bruker Windows 98/98 Second Edition / Millennium Edition , er det ikke mulig å bruke en USB-kobling mellom kameraet og datamaskinen. Datamaskinen bør derfor ha et kortspor eller en kortleser som egner seg til opptaksmediet.

  • En USB-port
  • Et kortspor som er kompatibelt med opptaksmediet som skal brukes
  • Minst 5 MB ledig plass på harddisken
  • Et minne på minst 32 MB RAM
 2. Strømkilde

  Når du utfører en fastvareoppdatering, må du sørge for at NP-FM500H-batteripakken er helt oppladet, eller du må bruke en AC-VQ900AM-strømadapter/lader.

 3. Opptaksmedium

  Du trenger ett av følgende lagringsmedier:

  • Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo* med en kapasitet på 16 MB eller mer
   * "Memory Stick Duo" er uttrykket som brukes i dette avsnittet.
  • CF-kort (CompactFlash) med en kapasitet på 16 MB eller mer
  • En microdrive
  • Merk: Opptaksmediet MÅ først formateres med kameraet. Sørg for at du sikkerhetskopierer dataene før formatering, siden alle data blir slettet (inkludert beskyttede bilder) under formateringen og ikke kan gjenopprettes.

 4. USB-kabel

  Bruk den originale USB-kabelen som fulgte med kameraet. Oppdateringen kan mislykkes ved bruk av andre USB-kabler enn den originale.

  Merk: USB-kabelen er bare nødvendig når du bruker en datamaskin uten et kompatibelt kortspor for opptaksmediet.

 • Punkt 1 - Last ned filen med fastvareoppdateringen til PC-en.
  • Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren kjører.
  • Du må godta vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere nederst på siden. Når du har lest avtalen, klikker du [Accept] (Godta). Et vindu vises.
  • Klikk på koblingen "Download it" for operativsystemet du bruker.
  • Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen (anbefales).

 • Punkt 2 - Åpne filen som er lastet ned.Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å åpne den. Avhengig av hvilket operativsystem du har, åpnes filen kanskje automatisk.

  Følgende fil opprettes: DSCA700.app [filstørrelse: 4 719 092 byte]*

  * Filtypen vises kanskje ikke. Dette er avhengig av innstillingene for operativsystemet.

 • Punkt 3 - Kopier oppdateringsfilen til opptaksmediet (Memory Stick Duo / CF-kort/Microdrive).
  • Klargjør opptaksmediet (Memory Stick Duo / CF-kort / Microdrive) som skal brukes til oppdateringen. Deretter formaterer du det med kameraet.
   Merk:

   • Hvis opptaksmediet ikke er formatert, kan det hende at fastvaren ikke starter opp.
   • Vær oppmerksom på at all data inkludert til og med beskyttede bilder vil bli slettet ved formatering og kan ikke gjenopprettes.


   Slik formaterer du opptaksmediet:

   1. Skyv strømbryteren til ON.
   2. Trykk på MENU-knappen, og i Oppsettmeny 2 angir du [Minnekort] til minnekorttypen du bruker til oppdatering (Memory Stick Duo / CF-kort / Microdrive).
   3. Velg [Formater] i Avspillingsmeny 1 med multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
   4. Bekreftelsesvinduet vises. Velg [OK] med multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
   5. Når formateringen er fullført, trykker du på MENU-knappen for å slå av menyen.  • Hvis datamaskinen har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:

   • Sett et opptaksmedium som er formatert med kameraet, inn i kortsporet på datamaskinen.
   • Kopier oppdateringsfilen (DSCA700.app) til rotkatalogen på opptaksmediet.

    Merk: Opptaksmediet MÅ først formateres med kameraet. Sørg for at du sikkerhetskopierer dataene før formatering, siden alle data blir slettet (inkludert beskyttede bilder) under formateringen og ikke kan gjenopprettes.

  • Hvis datamaskinen ikke har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:

   • Sett et formatert opptaksmedium inn i kameraet (pass på at opptaksmediet er formatert med kameraet, ikke med datamaskinen).
   • Sett et helt oppladet batteri (NP-FM500H) inn i kameraet, eller koble strømadapteren til kameraet.
   • Skyv strømbryteren til On.
   • Trykk på menyknappen for å vise opptaksmenyen.
   • Velg side 2 av oppsettmenyen med flervelgerbryteren, og kontroller at [USB connection] (USB-tilkobling) er angitt som [Mass Storage] (Masselagring).   • Hvis ikke endrer du dette alternativet til [Mass Storage] (Masselagring) på følgende måte:

    • Velg [USB connection] (USB-tilkobling) med flervelgerbryteren.
    • Trykk på midten av flervelgerbryteren.
    • Velg [Mass Storage] (Masselagring) med flervelgerbryteren, og trykk deretter på midten av bryteren.   • Trykk på menyknappen for å slå av menyen.
   • Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som ble levert sammen med kameraet.
   • Kopier oppdateringsfilen "DSCA700.app" til rotkatalogen på opptaksmediet som er satt inn i kameraet.
   • Trekk ut USB-kabelen når filene er kopiert.

 • Punkt 4 - Oppdater kamerafastvaren.Viktig: Ved utføring av fastvareoppdateringen bør du bruke en helt oppladet NP-FM500H-batteripakke eller AC-VQ900AM-strømadapteren/laderen (selges separat).
  Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren under oppdateringen, ellers kan kameraet bli permanent skadet.

  1. Skyv strømbryteren til ON, og velg typen minnekort som skal brukes til oppdateringen (Memory Stick Duo / CF-kort/Microdrive). Deretter skyver du strømbryteren til OFF.
  2. Sett deretter opptaksmediet med oppdateringsfilen inn i kameraet. Trykk og hold menyknappen mens du skyver strømbryteren til ON.
  3. Bekreftelsesvinduet vises.   Hvis bekreftelsesvinduet ikke vises på LCD-skjermen:

   • Hvis opptaksmediet ikke er formatert, kan det hende at fastvaren ikke starter opp.
   • Kontroller at oppgraderingsfilen (DSCA700.app) er i rotkatalogen på opptaksmediet.


  4. Bruk flervelgerbryteren til å merke [OK], og trykk deretter på midten av flervelgerbryteren for å bekrefte. Hvis du velger [No] (Nei), blir handlingen avbrutt.
  5. Oppdateringen starter.
  6. Når oppdateringen er fullført, vises det en melding om at oppdateringen er fullført, og at kameraet automatisk starter på nytt etter ca. fem sekunder.
  7. Skyv strømbryteren til OFF etter at kameraet er startet på nytt, og ta ut opptaksmediet.

 • Punkt 5 - Sjekk fastvareversjonen.  • Skyv strømbryteren til On.
  • Trykk på menyknappen. Menyen vises nå på LCD-skjermen.
  • Trykk på DISP-knappen (Vis).
  • Et vindu viser fastvareversjonen på LCD-skjermen. Sjekk at versjonen som vises, er "Ver.4".  • Trykk på midten av flervelgerbryteren for å lukke versjonsnummervisningen.

   Viktig: Hvis fastvaren ikke kan oppdateres, tar du kontakt med Sony. Når kameraet er oppdatert, formaterer du opptaksmediet eller sletter oppdateringsfilen (DSCA700.app) fra opptaksmediet.