Om denne nedlastingen

Om denne oppdateringen (02/12/2010)

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony bryr seg alltid om kvalitet og kundetilfredshet, og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for DSLR-A850 / DSLR-A900.

Viktig:

Hvis oppdateringen av fastvaren ikke kan utføres, vennligst kontakt Sony.

Etter at kameraet er blitt oppdatert, må man formatere opptaksmediet eller slette oppdateringsfilen "DSCA850.APP" eller "DSCA900.APP" fra opptaksmediet.

Hvordan fastslå fastvareversjonen

 1. Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling ON (På).
 2. Trykk MENU (Meny)-knappen.
 3. Trykk DISP-knappen mens menyen vises.
 4. Fastvareversjonen vises i et vindu på LCD-skjermen.
 5. Trykk midt på multivelgeren for å avslutte.
Merk: hvis fastvareversjonen allerede er "Ver.2.00", er det ikke nødvendig å oppdatere fastvaren.

Gjeldende modeller

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 med fastvare Ver.1.00

Forbedringer

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren DSLR-A850 / DSLR-A900 til versjon 2.00, og inneholder følgende fordeler:

 • Elementet [Release w/o Lens] (Ta uten linse) er lagt til i Custom menu 2 (Egendefinert meny 2)
  Du kan utløse lukkeren selv om det ikke er montert noen linse på kameraet (P/A/S/M og Auto (Automatisk) modus).

 • Området til eksponeringskompensasjonen er blitt utvidet

  Området til eksponeringskompensasjonen utvides til ±5 EV (Før oppdateringen: ±3 EV).

 • En ekstra innstilling av eksponeringstrinnet for å flerbildeopptak er blitt lagt til

  Følgende innstilling er blitt lagt til kontinuerlig flerbildeopptak og enkeltbildeopptak fotograferingsfunksjoner:
  Nå kan eksponeringsbraketten stilles på 3 EV-trinn, og kameraet tar tre bilder ([3.0 EV- +3.0 EV]). (Før oppdateringen: Inntil 2.0 EV).

 • AF-funksjonen er blitt forbedret

  Autofokushastigheten er blitt forbedret. Forbedringen vil være mest merkbar når man bruker telelinse, effekten er imidlertid avhengig av fotograferingsbetingelsene.

Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • En USB-port eller et kortspor som er kompatibelt med opptaksmediet som vil bli brukt.
  • Minst 5 MB ledig kapasitet på harddisken.
  • Minimum 32MB RAM minne.

 • Strømkilde for kamera
  • Når du oppdaterer fastvaren, må du forsikre deg om at NP-FM500H batteripakken er fulladet eller at du kan bruke en AC adapter/lader AC-PW10AM (selges separat).

 • USB-kabel
  • USB-kabel levert med kameraet.
   (Hvis datamaskinen din ikke har noe kortspor som er egnet for opptaksmediet)

   Merk: det garanteres ikke at det fungerer hvis det brukes en annen kabel enn den som følger med.

 • Opptaksmedium
  • Et av følgende opptaksmedier er nødvendig:
   • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* med en kapasitet på 16MB eller mer.
    * "Memory Stick Duo" vil bli brukt i dette avsnittet.
   • Et CF (CompactFlash)-kort med en kapasitet på 16MB eller mer.
   Merk: opptaksmediet MÅ først formateres med kameraet. Ta sikkerhetskopi av dataene dine før formatering, da alle dataene vil bli slettet (inklusive beskyttede bilder) under formateringen og de kan ikke bli gjenopprettet.

Installer

 • Trinn 1 - Last ned fastvareoppdateringen til datamaskinen  • Pass på at det ikke kjøres andre programmer enn nettleseren.
  • Du må godta vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere nederst på siden. Når du har lest denne avtalen, velger du avmerkingsboksen "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions" (Jeg har lest ansvarsfraskrivelsen, og samtykker i vilkårene og betingelsene) som du finner i nedlastingsområdet som tilsvarer din kameramodell og ditt operativsystem.
  • Klikk pilen på høyre side av skjermen.
  • Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

 • Trinn 2 - Pakk ut den nedlastede filen.  Dobbeltklikk på filen du lastet ned for å pakke den ut. Avhengig av operativsystemet, kan det hende at filen blir automatisk pakket ut etter at den er lastet ned.

  Følgende fil opprettes: "DSCA850.APP"* [Filstørrelse: 6.895.968 byte ] eller "DSCA900.APP"* [filstørrelse: 6,893,472 bytes] avhengig av filen du lastet ned.
  (*)Det er ikke sikkert at filtypen vises, dette er avhengig av innstillingene til operativsystemet.


 • Trinn 3 - Kopier oppdateringsfilen til opptaksmediet (Memory Stick Duo/ CF-kort).  • Klargjør opptaksmediet (Memory Stick Duo / CF-kort) som skal brukes til oppdateringen, deretter formaterer du det med kameraet.

   Merk:
   • Hvis det ikke er formatert, er det ikke sikkert at oppdateringen av fastvaren kan starte.
   • Legg merke til at alle data, inklusive beskyttede bilder, vil bli slettet under formateringen, og de kan ikke gjenopprettes.

   Hvordan formatere opptaksmediet:

   1. Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling ON (På).
   2. Trykk MENU (Meny)-knappen, og merk av "Memory card" (Minnekort) for riktig type som skal brukes for oppdateringen (Memory Stick Duo / CF-kort) i Oppsettmeny 2.
   3. Velg "Format" (Format) i Playback (Avspillings)-meny 1 med Multi-selector, trykk deretter Center (Senter)-knappen på multivelgeren.
   4. Bekreftelsesvinduet vises. Velg [OK] med multivelger, trykk deretter Center (Senter)-knappen til multivelgeren.
   5. Når formateringen er utført, trykker du MENU (Meny)-knappen for å slå av menyen.

  • Hvis datamaskinen din har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo eller CF-kort:

   • Sett opptaksmediet formatert med kameraet inn i kortsporet på datamaskinen.
   • Kopier oppdateringsfilen "DSCA850.APP" eller "DSCA900.APP" (avhengig av kameramodellen din) til rotmappen på opptaksmediet.

    Merk: opptaksmediet MÅ først formateres med kameraet. Ta sikkerhetskopi av dataene dine før formatering, da alle dataene vil bli slettet (inklusive beskyttede bilder) under formateringen og de kan ikke gjenopprettes.

  • Hvis datamaskinen din ikke har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo eller CF-kort:

   • Sett et formatert opptaksmedium inn i kameraet (forsikre deg om at opptaksmediet formateres med kameraet, ikke med datamaskinen).
   • Sett et fulladet batteri (NP-FM500H) inn i kameraet eller koble AC-adapteren til kameraet.
   • Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling On (På).
   • Trykk MENU (Meny)-knappen for å vise opptaksmenyen.
   • Velg side 2 i oppsettmenyen med multivelger, og sjekk at "USB connection" (USB-tilkobling) står på "Mass Storage" (Masselagring).   • Hvis ikke, endrer du til "Mass Storage" (Masselagring) på følgende måte:

    • Velg "USB connection" (USB-tilkobling) med multivelger.
    • Trykk midt på multivelgeren.
    • Velg "Mass Storage" (Masselagring) med multivelger, trykk deretter midt på multivelger

   • Trykk MENU (Meny)-knappen for å slå av menyen.
   • Koble kameraet og datamaskinen til USB-kabelen som ble levert sammen med kameraet.
   • Kopier oppdateringsfilen "DSCA850.APP" eller "DSCA900.app" (avhengig av kameramodellen din) til rotmappen på opptaksmediet som er satt inn i kameraet.
   • Når filen er kopiert, kobler du fra USB-kabelen.

 • Trinn 4 - Oppdatere kameraets fastvare.  Viktig:
  • når du oppgraderer fastvaren, må du bruke et fulladet batteri NP-FM500H eller AC-PW10AM AC adapteren/laderen (selges separat).
  • Ikke ta ut batteriet eller AC-adapteren mens du oppdaterer fastvaren, da kameraet kan bli skadet permanent hvis dette blir gjort.


  1. Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling ON (På), og velg type minnekort som skal brukes for oppdateringen (Memory Stick Duo / CF-kort), sett deretter POWER-bryteren (Strøm) i stilling OFF (Av).
  2. Nå setter du opptaksmediet som inneholder oppdateringsfilen inn i kameraet. Trykk og hold MENU (Meny)-knappen mens du setter POWER-bryteren (Strøm) i stilling ON (På).  3. Bekreftelsesvinduet vises.   Hvis bekreftelsesvinduet ikke vises på LCD-skjermen:

   1. Hvis opptaksmediet ikke er formatert, er det ikke sikkert at oppdateringen av fastvaren kan starte.
   2. Forsikre deg om at oppdateringsfilen "DSCA850.APP" eller "DSCA900.APP" befinner seg rotmappen til opptaksmediet.

  4. Bruk multivelger for å markere "OK", og trykk deretter midt på multivelgeren for å bekrefte. Hvis du velger "Cancel" (Avbryt), vil operasjonen bli avbrutt.


  5. Oppdateringen starter.  6. Når oppdateringen er fullført, vises det en melding som fastslår at oppdateringen er fullført, og at kameraet automatisk vil starte på nytt etter ca. 10 sek.

   Vent til kameraet starter på nytt.  7. Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling OFF (Av) etter at kameraet har startet på nytt, og fjern opptaksmediet.


 • Trinn 5 - Kontroller fastvareversjonen.  1. Sett POWER-bryteren (Strøm) i stilling ON (På).
  2. Trykk MENU (Meny)-knappen.
  3. Trykk DISP-knappen mens menyen vises.
  4. Fastvareversjonen vises i et vindu på LCD-skjermen.
  5. Trykk midt på multivelgeren for å avslutte.
  Viktig:
  • Hvis oppdateringen av fastvaren ikke kan utføres, vennligst kontakt Sony.
  • Etter at kameraet er blitt oppdatert, må man formatere opptaksmediet eller slette oppdateringsfilen "DSCA850.APP" eller "DSCA900.APP" fra opptaksmediet.
 • Trinn 6 - Last ned håndboken som beskriver nye funksjoner som er tilgjengelig og hvordan man bruker dem.

Filinformasjon

Filnavn

 • DSLRA900v20.zip