Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • FDR-AX100E

Om denne nedlastingen

 • Navn:Oppdatering av systemprogramvare versjon 3.10 for FDR-AX100E (Mac)
 • Utgivelsesdato:26/04/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Du kan nå gjøre kameraopptak i XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *For å gjøre filmopptak i XAVC S-format kreves SD-hastighetsklasse 10, eller UHS-hastighetsklasse U1 eller høyere. (Opptak med 100 Mbps krever UHS-hastighetsklasse U3.)
   *Hvis det blir gjort lengre XAVC S-filmopptak med et SDHC-minnekort, blir filmopptakene delt opp i filer på 4 GB. Du kan slå sammen disse filene til en enkeltfil ved hjelp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er er kompatibel med følgende Mac-versjoner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Datamaskin-maskinvare

Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel-prosessor *
  *Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk:Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FV70, eller nettadapteren AC-L200
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en fullt oppladet oppladbar batteripakke (NP-FV70) eller nettadapteren AC-L200.
 • Ikke ta ut batteripakken eller nettadapteren mens oppdateringen pågår. Kameraet kan slutte å virke fordi strømtilførselen plutselig forsvinner.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Vi anbefaler at du sørger for at datamaskinen ikke kan gå i hvile- eller dvalemodus. Hvis datamaskinen går i hvile- eller dvalemodus (oppdateringen avbrytes), utfører du oppdateringen på nytt fra start av.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_FDRAX100V310.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere systemprogramvareoppdatering versjon 3.10 for FDR-AX100E.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_FDRAX100V310.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_FDRAX100V310] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet

  I henhold til instruksjonene i oppdateringsvinduet, velg [Menu] (meny) - [Setup] (oppsett) - [Connection] (Tilkobling) på kameraet. Kontroller at [Mass Storage] (Masselagring) er valgt.

  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring).

 8. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.

  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 9. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Bildet under blir vist i oppdateringsvinduet for fastvaren, og Følg instruksjonene på datamaskinen blir vist på LCD-skjermen på kameraet.Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før systemprogramvaren er ferdig oppdatert.
  datamaskinkamera

 10. Bekreft ovennevnte, og klikk Next. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen.
 11. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er Ver. ≤ 3.00, må du klikke [Next] (Neste).

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.3.10], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
 12. Skjermbildet nedenfor vises. 13. Trykk [OK] på LCD-skjermen for å utføre tilbakestillingen av kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når [OK] trykkes. Fortsett til neste trinn.

 14. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 15. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen under vises.
 16. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 15 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer. 17. Når oppdateringen er fullført vil kameraet starte på nytt automatisk, og meldingen "Recovering data. Please wait..." (Gjenoppretter data. vennligst vent) kan bli vist i et par minutter før oppstarten blir fullført. Klikk Finish (Fullfør) når bildet under vises på LCD-skjermen.

 18. Koble fra USB-kabelen

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på kameraet har versjonsnummer 3.10.

 1. Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [General Settings] (Generelle innstillinger) – [Version] (Versjon) på kameraet. Hvis Ver.3.10 vises, er systemprogramvaren versjon 3.10.