Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
  for FDR-AX53

Om denne nedlastingen

 • Navn: Systemprogramvareoppdatering versjon 1.02 for FDR-AX53 (Mac)
 • Utgivelsesdato:06/09/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer stabiliteten til bildet ved panorering/tilting når du bruker stativ

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:
 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 - 10.15 må ha DriverLoader_1015 installert før programvaren oppdateres.

  Viktig:
  Maskiner med macOS 11 må ha "System Software Update Helper" installert før programvaren oppdateres.


Datamaskin-maskinvare

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 300MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Note:Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  Fullt oppladet batteri NP-FV70 eller strømadapteren
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FV70) eller nettadapteren.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar omtrent 20 minutter. Du bør derfor hindre at datamaskinen går i hvilemodus. Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.

Slik laster du ned systemprogramvareoppdateringen:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_FDR-AX53V102.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere systemprogramvareoppdatering versjon 1.02 til FDR-AX53.

Trinn 1: Start oppdateringen av systemprogramvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_FDR-AX53V102.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_FDR-AX53V102] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [SystemSoftwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Systemprogramvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet

  Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [Connection] (Tilkobling) – [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet for oppdateringav systemprogramvaren.

  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring).

 8. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  "USB Mode" (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 9. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.

 10. Når du har bekreftet at [Current version] (Gjeldende versjon) er Ver.1.01 or earlier (Versjon 1.01 eller nyere), klikker du på [Next] (Neste).
  Hvis [Current version] (Gjeldende versjon) er [Ver.1.02] (Versjon 1.02), er ikke oppgraderingenobligatorisk. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker [Finish] (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken eller nettadapteren, og slå deretter på igjen kameraet.

 11. Skjermbildet nedenfor vises.


 12. Etter automatisk tilbakestilling vises skjermbildet nedenfor og oppdateringen starter. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 20 minutter).
  Merk: Du må ikke slåav kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
 13. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på [Finish] (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på kameraet er versjon 1.02.

 1. Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [General Settings] (Generelle innstillinger) – [Version] (Versjon) på kameraet. Hvis du ser Ver. 1.02, er programvareversjonen versjon 1.02.