Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • FDR-AX53

Om denne nedlastingen

 • Navn: Oppdatering til systemprogramvare versjon 1.02 for FDR-AX53 (Windows)
 • Utgivelsesdato:06/09/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Forbedrer stabiliteten til bildet ved panorering/tilting når du bruker stativ

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 300MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  Fullt oppladet batteri NP-FV70 eller strømadapteren
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FV70) eller nettadapteren.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar omtrent 20 minutter. Du bør derfor hindre at datamaskinen går i hvilemodus. Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.

Slik laster du ned oppdateringen for programvaren:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_FDR-AX53V102.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  Windows 8.1- og Windows 10-brukere:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere systemoppdatering versjon 1.02 til FDR-AX53.

Trinn 1: Start oppdateringen av systemprogramvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Start oppdateringen av programvaren ved å dobbeltklikke på filen [Update_FDR-AX53V102.exe] som du lastet ned.


  Oppdateringsvinduet for systemprogramvaren vises.

 3. Slå på kameraet.

  Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [Connection] (Tilkobling) – [USB Connection Setting] (USB-tilkoblingsinnstillinger) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet for oppdatering av systemprogramvaren.

  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velger du [Mass Storage].

 4. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med
  "USB Mode" (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 5. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.

 6. Når du har bekreftet at [Current version] (Gjeldende versjon) er [Ver.1.01 or earlier] (Versjon 1.01 eller nyere), klikker du på [Next] (Neste).
  Hvis [Current version] (Gjeldende versjon) er [Ver.1.02] (Versjon 1.02), er ikke oppdateringen obligatorisk. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken eller nettadapteren, og slå deretter på kameraet igjen.

 7. Skjermbildet nedenfor vises.


 8. Etter automatisk tilbakestilling vises skjermbildet nedenfor og oppdateringen starter. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 20 minutter).

  Merk: Du må ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på [Finish] (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på kameraet er versjon 1.02.

 1. Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [General Settings] (Generelle innstillinger) – [Version] (Versjon) på kameraet. Hvis du ser Ver. 1.02, er programvareversjonen versjon 1.02.