Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • FDR-X1000V

Om denne nedlastingen

 • Navn:Systemprogramvareoppdatering versjon 1.10 for FDR-X1000V (Windows)
 • Utgivelsesdato:26/04/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Du kan nå gjøre kameraopptak i XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *For å gjøre filmopptak i XAVC S-format kreves SD-hastighetsklasse 10, eller UHS-hastighetsklasse U1 eller høyere. (Opptak med 100 Mbps krever UHS-hastighetsklasse U3.)
   *Hvis det blir gjort lengre XAVC S-filmopptak med et SDHC-minnekort, blir filmopptakene delt opp i filer på 4 GB. Du kan slå sammen disse filene til en enkeltfil ved hjelp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med de mest brukte versjonene av Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BX1 eller strømadapteren
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke (NP-BX1) eller nettadapteren.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Vi anbefaler at du sørger for at datamaskinen ikke kan gå i hvile- eller dvalemodus. Hvis datamaskinen går i hvile- eller dvalemodus (oppdateringen avbrytes), utfører du oppdateringen på nytt fra start av.

Slik laster du ned oppdateringen for programvaren:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_FDRX1000VV110.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  Windows 8.1- og Windows 10-brukere:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere systemoppdatering versjon. 1.10 for FDR-X1000V.

Trinn 1: Start oppdateringen av systemprogramvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Start oppdateringen av programvaren ved å dobbeltklikke filen [Update_FDRX1000VV110.exe] som du lastet ned.


  Oppdateringsvinduet for systemprogramvaren vises.

 3. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Obs! Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen, må du koble USB-kabelen inn i denne.
 4. Bekreft at vises i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.
 5. Bekreft ovennevnte, og klikk Next i vinduet til fastvareoppdateringen.
  Skjermen under blir da vist.

  Klikk for å forstørre


  Samtidig vises meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) på kameraets LCD-skjerm. – Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før oppdateringen av systemprogramvaren er ferdig.
 6. Etter at du har bekreftet at [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.00], klikker du på [Next] (Neste).
  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.10], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet.

 7. Skjermbildet nedenfor vises.


 8. Etter automatisk tilbakestilling vises skjermbildet nedenfor og oppdateringen starter. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (15 minutter).
  Merk: Du må aldri slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
 9. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på [Finish] (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på kameraet er versjon 1.10.

 1. Trykk NEXT (Neste) eller PREV (Forrige) for å velge [SETUP] – [CONFG] – [VER.], og trykk deretter ENTER. Hvis Ver.1.10 vises, er systemprogramvaren versjon 1.10.