Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • HDR-AS15

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering Ver.3.00 for HDR-AS15 (Windows)
 • Utgivelsesdato:24/06/2013
 • Fordeler og forbedringer:
  • Når du bruker fjernstyring kan du bytte til kopieringsmodus/fjernstyringsmodus ved hjelp av smarttelefonen.
  • Følgende menyenheter og standardinnstillinger har blitt endret:
   • [SEND] (send) er slettet. Du kan bare koble kameraet til Wi-Fi-nettet i opptaksmodus.
   • Standardinnstillingen [A.OFF] (Automatisk av) er endret til [60sec] (60 sekunder), og er ikke lengre [10sec] (10 sekunder).
   • Standardinnstillingen [RMOTE] (Remote - Fjernstyrt) er endret til [ON] (PÅ) fra [OFF] (AV).

  Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kan bruke de nye funksjonene.

  Merk: Oppdater "PlayMemories Mobile" til den siste versjonen (Ver. 3.00 eller nyere), før du starter fjernstyringen.

  Følgende fordeler opg forbedringer i den forrige oppdateringen (Ver.2.00) er inkludert i versjon 3.00.

  • Progressive Scan (PS) opptaksmodus (1920x1080/60p)
   Tilgjengelig for opptak av scener med raske bevegelser ved hjelp av høy opptakshastighet
  • Scenevalget WATER (Vann)
   Velg "Water mode" (Vannmodus) for best hvitbalanse under vann
  • Mulighet for å slå av pipelyd
   • Både opptaks- og innstillingslyd på.
   • Opptakslyd på, innstillingslyd av.
   • Både opptaks- og innstillingslyd av.

  Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kan bruke disse funksjonene.

  Se liste over lisenser.

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BX1 eller NP-FG1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BX1 eller NP-FG1.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_CAMAS15V300.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for HDR-AS15.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_CAMAS15V300.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.


  Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.

 3. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.

  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre. Datamaskinen din kan ha flere USB-kontakter på baksiden.


  Enkelte ganger når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du ta batteriet ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".
 4. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 5. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet.

  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.

  Figur 1Figur 2

 6. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 7. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er Ver.2.00 eller lavere, må du klikke Next (neste).
  Hvis skjermen i figur 4 vises, er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.

  Figur 3: Oppdatering er nødvendig.

  Figur 4: Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 5 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.
  Figur 5

 9. Trykk [ENTER] for å tilbakestille kameraet.

  Merk: Skjermen slår seg av når [ENTER] trykkes. Fortsett til neste trinn.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 5).
 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 6 vises.
 12. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Figur 6

 13. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 7. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Figur 7

 14. Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.3.00.

 1. Trykk NEXT (Neste) for å vise [SETUP] (Oppsett), og trykk deretter ENTER.
 2. Trykk NEXT (Neste) for å vise [PLAY]. Hvis [PLAY] vises er fastvareversjonen Ver.3.00.