Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • HDR-AZ1

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.1.01 for HDR-AZ1 (Mac)
 • Utgivelsesdato:18/12/2014
 • Fordeler og forbedringer
  • Improves GPS logs in movie recording andlocation information in still image recording
  • Corrects image distribution size in the Live-streaming function, when the video size is set at 1280x720

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Install driverloader kernel extension

  This step is only required if your computer is running Mac OS X 10.10 (or later). In such case a preparatory application need to be run before performing firmware update. If your computer is running Mac OS X 10.9 or lower, it is not needed to perform this and you can directly go the next step "Install the software".

  1. Download the DriverLoader file [DL100_1411a.dmg]
  2. Double-click the [DL100_1411a.dmg] file you downloaded. Do not connect the camera at this point
  3. Double-click the [DL100_1411a] icon which appears on the Desktop
  4. Double-click the [DriverLoader] icon
  5. To load a kernel extension, the message prompts you to allow the application to make changes. Type the password for the administrative account

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel-prosessor *
  *Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BY1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BY1.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_HDRAZ1V101.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for HDR-AZ1.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_HDRAZ1V101.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_HDRAZ1V101] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.  Note: an identity confirmation warning message may appear when you double-click [FirmwareUpdater].

  In such case, click OK to close the message. Then, while pressing the [Control] key, click the [FirmwareUpdater] icon. Select [Open] in the menu. Then select [Open] when the warning message appears.

 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 8. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet. Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
  Figur 1Figur 2

 9. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 10. Etter at du har bekreftet at [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.00], klikker du Next (Neste).

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.01], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
  Figur 3

 11. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Press the [REC] (Movie/Photo) button to execute

  Note: The screen turns off when the [REC] button is pressed. Please proceed to the next step.
 13. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 4).
 14. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 15. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 5


 16. When the update is completed, the camera will automatically restart. Make sure the camera is turned on and wait until the LCD screen appears again. Click [Finish] when the LCD screen appears and disconnect the usb cable appears
  Figure 6

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.01.

 1. Start PlayMemories Mobile installed on your smartphone or tablet and connect it to the camera.
  Regarding the installation method of PlayMemories Mobile and the connection method to the camera, refer to the instruction manual supplied with the camera or “Connecting the Camera to Your Smartphone” (Android /iPhone) in the HDR-AZ1’s Help Guide
 2. The version can be displayed by selecting [Settings] -> [Camera information] in PlayMemories Mobile