Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • HDR-AZ1

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.1.01 for HDR-AZ1 (Windows)
 • Utgivelsesdato:18/12/2014
 • Fordeler og forbedringer
  • Improves GPS logs in movie recording andlocation information in still image recording
  • Corrects image distribution size in the Live-streaming function, when the video size is set at 1280x720

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BY1
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BY1.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_HDRAZ1V101.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for HDR-AZ1.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_HDRAZ1V101.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.


  Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.

 3. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.

  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre. Datamaskinen din kan ha flere USB-kontakter på baksiden.


  Enkelte ganger når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du ta batteriet ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".
 4. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 5. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren.

  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.

 6. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 7. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er Ver.1.00, må du klikke [Next] (Neste).
  Hvis skjermen i figur 4 vises, er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.

  Figur 3: Oppdatering er nødvendig.

  Figur 4: Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 5 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.
  Figur 5

 9. Press the [REC] (Movie/Photo) button to execute

  Note: The screen turns off when the [REC] button is pressed. Please proceed to the next step.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 5).
 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 6 vises.
 12. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 12 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Figur 6

 13. When the update is completed, the camera will automatically restart. Make sure the camera is turned on and wait until the LCD screen appears again. Click [Finish] when the LCD screen appears and disconnect the usb cable appears
  Figure 7

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.01.

 1. Start PlayMemories Mobile installed on your smartphone or tablet and connect it to the camera.
  Regarding the installation method of PlayMemories Mobile and the connection method to the camera, refer to the instruction manual supplied with the camera or “Connecting the Camera to Your Smartphone” (Android /iPhone) in the HDR-AZ1’s Help Guide
 2. The version can be displayed by selecting [Settings] -> [Camera information] in PlayMemories Mobile