Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • HDR-CX900E

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.3.00 for HDR-CX900E (Windows)
 • Utgivelsesdato:12/03/2015
 • Fordeler og forbedringer
  • Ytelsesforbedring til autofokus i forbindelse med sporing av personer
  • Støtter direktekopiering for XAVC S-formatet
  • Ytelsen til autofokus forbedret
   -Fokuseringsnøyaktighet for hovedobjektet
   -Ytelsen til funksjonen for fokussporing av person
  • Lagt til lukkerhastigheten 1/30
  • Endret zoomehastigheten under filmopptak til den samme hastigheten som under ventemodus

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel-prosessor *
  *Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-FV50 eller strømadapteren
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FV50 eller strømadapteren.
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Fastvareoppdateringen tar omtrent 15 minutter, så derfor må du forhindre at datamaskinen går i dvalemodus. Hvis datamaskinen skulle gå i dvalemodus, slik at oppdateringen blir avbrutt, må du starte oppdateringsprosessen fra starten igjen.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_CAMHDRCX900V300.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for HDR-CX900E.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_CAMHDRCX900V300.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_CAMHDRCX900V300] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet

  I henhold til instruksjonene i oppdateringsvinduet, velg [Menu] (meny) - [Setup] (oppsett) - [Connection] (Tilkobling) på kameraet. Kontroller at [Mass Storage] (Masselagring) er valgt.

  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring).

 8. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.
 9. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet. Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
  Figur 1Figur 2

 10. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 11. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er Ver. ≤ 2.00, må du klikke [Next] (Neste).

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.3.00], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
  Figur 3

 12. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 13. Trykk [OK] på LCD-skjermen for å utføre tilbakestillingen av kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når [OK] trykkes. Fortsett til neste trinn.

 14. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 4).
 15. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 16. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 15 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 5


 17. Når oppdateringen er fullført vil kameraet starte på nytt automatisk, og meldingen "Recovering data. Please wait..." (Gjenoppretter data. vennligst vent) kan bli vist i et par minutter før oppstarten blir fullført. Klikk Finish (Fullfør) når bildet under vises på LCD-skjermen.

 18. Koble fra USB-kabelen Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.3.00.

 1. Trykk [Menu] (meny) - [Setup] (oppsett) - [General Settings] (Generelle innstillinger) - [Version] (versjon) på kameraet. Hvis "Ver.3.00" vises har du oppdatert fastvaren til versjon 3.00.