Om denne nedlastingen

Sony tilbyr Hi-MD Music Transfer for Mac ver. 2.0 til eiere av følgende Hi-MD Walkman:
MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.
Les all informasjon nøye for du laster ned og installerer noen filer.

Gjeldende modeller

 • MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.

Funksjoner

Hva dette programmet kan gjøre avhenger av din Hi-MD Walkman.

 • MZ-RH1
  1. Du kan importere lyddata tatt opp i formatet Linear PCM, Hi-SP eller Hi-LP på Macintosh-kompatible Hi-MD Walkman til en Macintosh etter at du har konvertert lyden til WAV-formatet. (1)
  2. Du kan laste ned lydfiler i WAV-(2) eller MP3-formatet fra en Macintosh til en Hi-MD Walkman.(3)
  3. Du kan endre et spor eller en gruppetittel på en Hi-MD-plate, samt endre rekkefølgen til spor og grupper.
  4. Du kan slette sporene eller gruppene på en Hi-MD-plate.
 • MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/MZ-RH710
  1. Du kan laste ned lydfiler i MP3-formatet fra en Macintosh til en Hi-MD Walkman.(3)
  2. Du kan endre et spor eller en gruppetittel på en Hi-MD-plate, samt endre rekkefølgen til spor og grupper.
  3. Du kan slette sporene eller gruppene på en Hi-MD-plate.

(1) En lydfil som er overført ved hjelp av SonicStage eller MD Simple Burner, og en lydfil som er lastet ned fra dette programmet kan ikke importeres.
(2) Lydfiler i WAV-formatet blir lastet ned og konvertert etter en lineær PCM.
(3) Hvis en lydfil som er lastet ned fra dette programmet blir benyttet i SonicStage, kan det hende at enkelte av funksjonene, som overføringsganger og CD-brenning har begrensninger.

Importerings- og nedlastingstabell

ProdukterImportLast ned
Linær PCM,Hi-SP, Hi-LPMP3-filWAV-fil
MZ-RH1â-â-â-
MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/MZ-RH710 â-

Systemkrav

Følgende systemkrav må være tilstede for at du skal kunne bruke dette programmet.

 • Datamaskin: Macintosh
 • Operativsystem: Mac OS X versjon 10.3.9 til 10.4
 • CPU: PowerPC G3, G4, G5, Intel Core (Duo/Solo)
 • RAM: 128MB eller mer
 • Ledig harddiskplass: 10MB eller mer
 • Annet: USB-port

  Merk
  *Dette programmet kan ikke benyttes på Macintosh-modeller som benytter en eldre versjon av Mac OS X enn versjon 10.3.9.
  *Dette programmet støttes ikke av følgende miljøer:

  • Andre operativsystemer enn de som er angitt over.
  • Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet installert av produsenten.
  • Miljø med flere operativsystem på samme maskin.
  • Miljø med flere skjermer.

  *Støttede språk er bare Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Koreansk, Kinesisk (forenklet) og Kinesisk (Tradisjonell).

Installer

Fremgangsmåte for nedlasting og installasjon

Før du laster ned

 • Når Hi-MD Music Transfer for Mac ver.1.0 allerede er installert, blir den overskrevet av versjon 2.0.
 • For å kunne installere denne programvaren må du være logge på som en administrator.

Følg trinnene nedenfor for å laste ned og installere Hi-MD Music Transfer.

 1. Koble til Internett.
 2. Hvis din MD Walkman er tilkoblet din Macintosh, må du koble den fra.
 3. Last ned Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg.
  *Kontroller at systemet ditt ikke går i dvale- eller ventemodus under nedlastingen.
 4. Avslutt alle programmer.
 5. Lukk opp Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg, og dobbelklikk på HiMDMusicTransfer20.mpkg for på starte den.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
 7. Når vinduet "Complete" (Fullføre) vises må du klikke restart (Start på nytt) for å starte datamaskinen på nytt.
 8. Hvis "Hi-MD Music Transfer Version 2.0.00.06273" vises på Hi-MD Music Transfer-About Hi-MD Music Transfer (Om ...), var installeringen vellykket.

Merk

Les følgene merknader nøye. Sony vil ikke kunne holder ansvarlige for skader som skyldes av merknadene nedenfor ikke ble fulgt.

 • Les nedlastingsprosedyren, og bruk dette programmet på korrekt måte.
 • Dette programmet inneholder kopieringsbeskyttelse. Brukeren kan ikke overføre og kopiere dette programmet, og kan ikke bruke det uten tillatelse fra Sony.
 • Når dette programmet benyttes, kan ikke Sony holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes eller er relatert til skader på produktet el.l.

*Apple, Apple-logoen, Mac, Macintosh, Mac-logoen og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc., registerert i USA og andre land.
*PowerPC er et varemerke som tilhører International Business Machines Corporation, og benyttes på lisens.
*Intel Core er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Intel Corporation.
*Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne.
*TM-, (R)-merker er ikke utelatt i denne teksten.

Filinformasjon

Filnavn

 • HiMDMusicTransfer20.dmg

Filstørrelse

 • -