Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCA-77M2

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering Ver.2.00 for ILCA-77M2 (Windows)
 • Utgivelsesdato: 11/12/2014
 • Fordeler og forbedringer:
   • Forbedret hastighet på autofokus
   • Åpner for opptak i 50p/25p (PAL) og 60p/30p/24p (NTSC) i formatet XAVC S som støtter høye hastigheter

    * Når du tar opp en film i formatet XAVC S må du sørge for at SDXC-kort i klasse 10 eller raskere benyttes etter at kortet er formatert på enheten etter at den er oppdatert med den nye programvaren. Hvis du formaterer minnekortet vil alle data bli slettet. Sørg for at dataene på kortet er sikkerhetskopiert før du formaterer kortet.

    * Se i hjelpeveiledningen for detaljer om funksjoner ved opptak i XAVC S-formatet.

Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FM500H
   eller
   Strømadapter AC-PW10AM (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FM500H eller strømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Ikke dekk til sensorene i søkeren under oppdateringen, da LCD-skjermen kan bytte til søkeren hvis du gjør det. Hvis du ikke kan se noe på LCD-skjermen, må du trykke [FINDER / LCD].
  camera_illustration
 • Fastvareoppdateringen tar omtrent 10 minutter, og derfor må du forhindre at datamaskinen går i dvalemodus. Hvis datamaskinen går i dvalemodus og på den måten avbryter oppdateringen, må du utføre oppdateringsprosessen igjen fra starten.

Laste ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCA77M2V200.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

 5. Merknad for brukere av Windows 8 / 8.1:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_ILCA77M2V200.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren. Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.


  Klikk for å forstørre


 3. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup Subpage 4 (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 4. Koble kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen. LCD-skjermen til kameraet vil da slå seg av. Fortsett til neste trinn.
  Merk: Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, må du prøve en av følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen må du koble USB-kabelen inn i denne.
 5. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen. - Hvis det ikke vises i oppgavefeltet må du gå til neste trinn.
 6. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. På skjermen til datamaskinen vil følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


  Samtidig vil meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) vises på kameraets LCD-skjerm. -Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
 7. Klikk Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen.


  Klikk for å forstørre


  Hvis fastvareversjonen er 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og slå deretter kameraet på.
 8. Klikk Next (neste)
 9. Når følgende vindu vises må du stoppe USB-tilkoblingen ve då klikke på ikonet "Safely Remove Hardware" ( - "sikker fjerning av maskinvare") på systemstatusfeltet i nederste høyre hjørne på dataskjermen. Men, sørg for at USB-kabelen er koblet i datamaskinen og i kameraet.


  Klikk for å forstørre


  Merk: Hvis ikonet "Safely Remove Hardware" (sikker fjerning av maskinvare) ikke vises på systemstatusfeltet, må du gå til neste trinn.
 10. Klikk Next (neste)
 11. Når meldingen Reset camera (tilbakestill kamera) vises på kameraets LCD-skjerm, må du trykke midten av styringshjulet for å tilbakestille kameraet. - LCD-skjermen vil slå seg av. 12. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 13. Etter at kameraet er tilbakestilt bekreftes det at kameraet kobles til igjen, og følgende melding vises:


  Klikk for å forstørre


 14. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter). -Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 15. Når oppdateringen er fullført, vises følgende vindu bli vist. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klikk for å forstørre


 16. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver. 2.00.

 1. På kameraet må du velge Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett) --> Version (versjon).
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.