Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCE-5100

Om denne nedlastingen

 • Navn: Systemprogramvare ver. 3.10 for ILCE-5100 (Windows)
 • Utgivelsesdato: 14/03/2016
 • Fordeler og forbedringer:
  • Denne systemprogramvaren optimaliserer ytelsen til nye linser.

Bekreft kameraets systemprogramvareversjon

Følg instruksjonene under for å fastslå kameraets systemprogramvareversjon.
Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 5 (oppsett, underside 5) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Obs!
  *Starter edition støttes ikke.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (selges separat)
   Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Oppdater systemprogramvaren med en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50, eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter, så pass på at datamaskinen ikke går i hvilemodus Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.
 • Ikke velg About This System Software Updater (om dette oppdateringsprogrammet for systemprogramvare) i menyen SystemSoftwareUpdater. Oppdateringsprogramvaren kan ellers slutte å fungere (spesielt under oppdateringen).

Last ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE5100V310.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Start fastvareoppdateringen ved å dobbeltklikke på filen [Update_ILCE5100V310.exe] som du lastet ned. Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.


  Klikk for å forstørre


 3. Følg instruksjonene i vinduet til fastvareoppdateringen, velg Menu (meny) --> Setup Subpage 3 (oppsett, underside 3)--> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 4. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk! Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen, må du koble USB-kabelen inn i denne.
 5. Bekreft at vises i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.
 6. Når du har bekreftet dette, klikker du på Next (neste) i vinduet til fastvareoppdateringen.
  Skjermen under blir da vist.

  Klikk for å forstørre


  Samtidig vises meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) på kameraets LCD-skjerm. – Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før oppdateringen av systemprogramvaren er ferdig.

 7. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den aktuelle systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.
 8. Klikk i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.

  Merknader:
  Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.


  Klikk for å forstørre
 9. Trykk midt på styrehjulet for å bekrefte.  Merk! Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn.
 10. Klikk Next (neste) i oppdateringsvinduet for fastvaren.


  Klikk for å forstørre
 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen under vises. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (det vil ta ca. 15 minutter).


  Klikk for å forstørre


  Obs! Aldri slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.
 12. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.


  Klikk for å forstørre

  Merk! Når kameraet startes på nytt automatisk, kan det bli vist en melding om gjenoppretting. Ikke koble fra USB-kabelen så lenge denne meldingen blir vist. Når gjenopprettingen er fullført, kan kameraet slå seg av automatisk. Oppdateringen blir imidlertid fullført.

Bekreft at systemprogramvaren på kameraet har versjonsnummer 3.10.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 5 (oppsett, underside 5) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.