Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCE-7

Om denne nedlastingen

 • Navn: Systemprogramvare ver. 3.20 for ILCE-7 (Windows)
 • Utgivelsesdato: 26/07/2016
 • Fordeler og forbedringer:
  • Optimaliserer ytelsen til objektivet SEL70200GM

Bekreft kameraets systemprogramvareversjon

Følg instruksjonene under for å fastslå kameraets systemprogramvareversjon.
Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.20 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Obs!
  *Starter edition støttes ikke.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (selges separat)

   Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Oppdater systemprogramvaren med en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50, eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for at datamaskinen ikke går inn i hvilemodus, på forhånd.
 • Pass på at det ikke er koblet til andre apparater enn datamaskinen.

Last ned fastvareoppdateringen.

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE7V320.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Start fastvareoppdateringen ved å dobbeltklikke på filen [Update_ILCE7V320.exe] som du lastet ned. Oppdateringsvinduet for fastvaren vises. 3. I samsvar med instruksjonene i vinduet for fastvareoppdateringen velger du Menu (Meny) --> Setup Subpage 4 (Oppsett, underside 4) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 4. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk! Når kameraet er koblet til datamaskinen, skrus kameraets LCD-skjerm av. Fortsett til neste trinn.
  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen, må du koble USB-kabelen inn i denne.


 5. Bekreft at vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av datamaskinskjermen.Merk:Hvis ikke vises i oppgavelinjen, går du til neste trinn.


 6. Etter å ha bekreftet det ovennevnte klikker du [Next] (Neste) i Firmware Updater (Fastvareoppdatering). Figur 1 vises i i Firmware Updater (Fastvareoppdatering), og figur 2 vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk:Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før systemprogramvaren er ferdig oppdatert.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Klikk Next (neste) i oppdateringsvinduet for systemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den aktuelle systemprogramvaren har versjonsnummer 3.20 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.

  Update is required  Update is not required


 8. Klikk på oppgavelinjen nederst til høyre på datamaskinskjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.
  Merk: La USB-kabelen forbli tilkoblet også når du har stoppet USB-tilkoblingen på datamaskinen med operasjonen ovenfor. Hvis ikke vises i oppgavelinjen, fortsetter du til neste trinn. 9. Trykk midt på styrehjulet for å bekrefte.
  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. fortsetter du til neste trinn. 10. Klikk Next (Neste) i Firmware Updater (Fastvareoppdatering). 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermbildet nedenfor vises. Klikk [Run] (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (det vil ta ca. 15 minutter).
  Merk: Du må aldri slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.


 12. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Det kan ta noen minutter å starte på nytt.Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk [Finish] (Fullfør) når LCD-skjerm vises.


  Merk!Hvis det blir vist en melding om gjenoppretting av data etter at du har startet på nytt, venter du til meldingen forsvinner. Dette er ikke en feil.
  Når kameraet startes på nytt automatisk, kan det bli vist et gjenopprettingsskjermbilde . Ikke koble fra USB-kabelen så lenge denne meldingen blir vist. Når gjenopprettingen er fullført, kan kameraet slå seg av automatisk. Oppdateringen blir imidlertid fullført.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Bekreft at systemprogramvaren på kameraet har versjonsnummer 3.20.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.