Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • ILCE-7S

Om denne nedlastingen

 • Navn: Systemprogramvare ver. 3.20 for ILCE-7S (Mac)
 • Utgivelsesdato: 26/07/2016
 • Fordeler og forbedringer:
  • Optimaliserer ytelsen til objektivet SEL70200GM

Bekreft kameraets systemprogramvareversjon

Følg instruksjonene under for å fastslå kameraets systemprogramvareversjon.
Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.20 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:
 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (selges separat)

   Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet oppladbart batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke enten en fullt oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for at datamaskinen ikke går inn i hvilemodus på forhånd, fordi det tar ca. 15 minutter å oppdatere systemprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du henvende deg til produsenten.
 • Ikke velg About This Firmware Updater (Om denne fastvareoppdateringen) i menyen Firmware Updater (Fastvareoppdatering) Oppdateringsprogramvaren kan ellers slutte å fungere (spesielt under oppdateringen).

Last ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE7SV320.dmg] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7SV320.dmg] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk ikonet [Update_ILCE7V320] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk ikonet [Firmware Updater].
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet.
 8. Velg Menu (Meny) --> Setup subpage 4 (Oppsett, underside 4) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet Firmware Updater (Fastvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 10. Klikk [Next] (Neste) i Firmware Updater (Fastvareoppdatering). Figur 1 vises i Firmware Updater (Fastvareoppdatering), og figur 2 vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før systemprogramvaren er ferdig oppdatert.
  Figur 1


  Figur 2


 11. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den aktuelle systemprogramvaren har versjonsnummer 3.20 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.


 12. Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 13. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.


 14. Trykk midt på styrehjulet for å bekrefte.
  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn. 15. Klikk [Next] (Neste) i Firmware Updater (Fastvareoppdatering). 16. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 3 vises.
 17. Klikk [Run] (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (det vil ta ca. 15 minutter).
  Merk: Du må aldri slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens oppdateringen pågår.

  Figur 3


 18. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Det kan ta noen minutter å starte på nytt. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk [Finish] (Fullfør) når LCD-skjerm vises.


  Merk: Når kameraet startes på nytt automatisk, kan det bli vist en melding om gjenoppretting. Ikke koble fra USB-kabelen så lenge denne meldingen blir vist. Når gjenopprettingen er fullført, kan kameraet slå seg av automatisk. Oppdateringen blir imidlertid fullført.

 19. Koble fra USB-kabelen.

Bekreft at systemprogramvaren på kameraet har versjonsnummer 3.20.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.