Om denne nedlastingen

Gjeldende modell

VAIO-brukere med forhåndsinstallert SonicStage.

Denne oppdateringen løser følgende problemer:

 • Label Print-funksjonen fungerer ikke korrekt på Net MD Walkman MZ-N510/N710 med versjon 1.5 av SonicStage forhåndsinstallert og VAIO som har versjon 1.0/1.1/1.2 av Sonic Stage forhåndsinstallert.

MERK: Dette programmet gjelder SonicStage ver.1.5 som ble levert med Net MD Walkman (MZ-N510/N710) og på VAIO-modeller som har Sonic Stage ver. 1.0/1.1/1.2 forhåndsinstallert, og hvor det er oppdatert til Sonic Stage ver.1.5

Installer

Les følgende installeringsinstruksjoner nøye for å kunne installere programmet korrekt:

Oppdateringsprosedyrer

Når nedlastingen er ferdig må du følge trinnene for å oppdatere SonicStage 1.5 på datamaskinen din.

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Klikk Start og klikk Run (Kjør).
 3. Tast inn C:\Download\SsLabelPatch.exe i boksen Open (Åpne), og klikk deretter OK.
 4. Når følgende dialogboks vises, klikk Finish (Fullfør).Skriv OK
 5. Start datamaskinen på nytt.

MERK: *(1) Filnavnene og meldingene gjelder engelske (norske) operativsystem.

Etter at programmet har blitt oppdatert.

Kontroller at installasjonen er fullført:

 1. Start SonicStage ver. 1.5.
 2. Klikk Help (Hjelp), og klikk deretter About SonicStage (Om SonicStage)
 3. Kontroller versjonsnummeret som vises i dialogboksen About SonicStage (Om SonicStage) - Hvis versjonsnummeret er 1.5.06.12030, har din kopi av SonicStage ver.1.5 blitt oppdatert.Versjonsindikator

Du må akseptere vilkårene for sluttbrukerlisensen nedenfor. Når du har lastet denne avtalen, må du klikke på "Download" (Last ned) for å starte nedlastingen.

Filinformasjon

Filnavn

 • SsLabelPatch.exe

Filstørrelse

 • 40 Kb