Om denne nedlastingen

 • Utgivelsesdato: 23-06-2016
 • Navn: Fastvareoppdatering til ver. 14
 • Gjeldende modeller: MEX-M100BT
 • Fordeler og forbedringer:
   • Løser et sjeldent problem der lydanlegget tilbakestilles spontant når tenningen vris fra ACC OFF (tilbehør av) til ACC ON (tilbehør på)
   • Løser et problem der lydanlegget ikke starter (slår seg på) når motoren startes
   • Merk! Hvis enheten ikke slås på når motoren starter og problemet ikke løses ved at du trykker tilbakestillingsknappen på hovedenheten, utfører du følgende trinn.

    1. Slå av bilmotoren
    2. Koble hovedenheten fra strømtilførselen fra bilbatteriet og vent noen minutter før du kobler hovedenheten til strømtilførselen igjen
    3. Start bilmotoren igjen og kontroller at hovedenheten slås på
    4. Oppdater fastvaren for produktet

 • Gjeldende fastvareversjoner:
  • Hvis versjonsnummeret for fastvaren er under 13, ber vi deg utføre oppdateringen
  • Hvis versjonsnummeret for fastvaren er 14 eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen

Slik sjekker du fastvareversjonen på hovedenheten

 1. Slå hovedenheten på
 2. Hold SRC-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå lydkilden av og vise klokken
 3. Trykk på MENU-knappen
 4. Vri kontrollknappen til "SET GENERAL" vises, og trykk på kontrollknappen
 5. Vri kontrollknappen til "SET FIRMWARE" vises, og trykk på kontrollknappen
 6. Vri kontrollknappen til "FW VERSION" vises, og trykk på kontrollknappen. Gjeldende fastvareversjon vises. Hvis versjonsnummeret som vises er 14 eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen

Installer

1. Forberedelse: slik gjør du klar en USB-lagringsenheten for å utføre fastvareoppdateringen:

 1. Koble USB-enheten til en PC, og sørg for å formatere den med filsystemet FAT16 eller FAT32
 2. Sørg for at PC-en er koblet til Internett
 3. Last ned oppdateringsfilen til PC-en
  • Filnavn: MEX-M100BT_v1400.dat
  • Filstørrelse: 3,10 MB (3 260 480 byte)
 4. Kopier oppdateringsfilen til rotkatalogen på USB-enheten som er koblet til PC-en
 5. Koble USB-enheten fra PC-en

2. Oppdatering: slik oppdaterer du fastvaren på hovedenheten ved hjelp av USB-lagringsenheten

Merknader:

 • Sørg for at du følger alle trinnene som er angitt nedenfor
 • Oppdateringsprosedyren i bilen din tar omtrent ett minutt å fullføre.
 • Parker bilen på et sikkert sted, og start motoren slik at du unngår spenningsfall i strømtilførselen til enheten.

 1. Koble USB-minnet til hovedenheten, og bekreft at "USB NO MUSIC" vises på hovedenheten
 2. Hold SRC-knappen på hovedenheten inne i ett sekund for å slå lydkilden av og vise klokken
 3. Trykk på MENU-knappen
 4. Vri kontrollknappen til "SET GENERAL" vises, og trykk på kontrollknappen
 5. Vri kontrollknappen til "SET AUTO OFF" vises, og trykk på kontrollknappen
 6. Vri kontrollknappen til "SET AUTO OFF-ON" vises, og velg "OFF" for denne innstillingen. Kontroller at enheten viser "SET AUTO OFF-OFF” (se skjermvisningen nedenfor), og trykk deretter på kontrollknappen 7. Vri kontrollknappen til "SET FIRMWARE" vises, og trykk på kontrollknappen
 8. Vri kontrollknappen til "FW UPDATE" vises, og trykk på kontrollknappen
 9. Vri kontrollknappen til "FW UPDATE-YES" vises, og trykk på kontrollknappen. Oppdateringen starter, og til å begynne med vises "CHECKING". Prosessen tar ikke mer enn omtrent ett minutt, og hvis oppdateringen er vellykket, starter enheten automatisk på nytt fra tilstanden hvor kilden er slått av (klokken vises)
 10. Kontroller at fastvareversjonen er oppdatert ved å følge prosedyren som er beskrevet ovenfor under "Slik sjekker du fastvareversjonen på hovedenheten". Hvis versjonnummeret som vises er 14, er oppdateringen av fastvaren fullført
 11. Hvis AUTO OFF-innstillingen ble brukt før oppdateringen av fastvaren, må du stille inn AUTO OFF på nytt

VIKTIG: For å unngå mulige problemer med Bluetooth-tilkoblingen anbefaler vi på det sterkeste at du sletter Bluetooth-paringsinformasjonen som er lagret for enheten på mobiltelefonen, og deretter utfører paringen på nytt. Se instruksjonsboken som fulgte med mobiltelefonen, for mer informasjon om hvordan du sletter Bluetooth-paringsinformasjonen.