Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (17/12/2010)

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony bryr seg alltid om kvaliatet og kundetilfredshet, og tilbyr derfor en fastvareoppgradering til versjon 1.05 for MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraer. Se avsnittet om nedlasting og installasjon på denne siden som beskriver hvordan du laster ned og installerer fastvareoppgraderingen.

Viktig:

Hvis du har spørsmål om oppgraderingen av fastvare, kontakter du SonyBekreft fastvareversjonen til ditt bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera

Følg instruksjonenen under for å sjekke fastvareversjonen til ditt bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera.

 1. Forsikre deg om at ditt bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera er slått av.
 2. Trykk "Movie" (Film)-knappen (*1), trykk deretter "ON/OF"-knappen (*2) samtidig i ca. 3 sekunder.

 3. Kameraet viser fastvareversjonen mellom ikonene "Self-Timer" (selvutløser) og "Playback" (avspilling) i ca. 4 sekunder.
  Plasseringen av fastvareversjonen på skjermen er forskjellig, avhengig av kameraets orientering som vist under.

 • Hvis fastvareversjonen er Ver.1.05 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppgradere.
 • Hvis fastvareversjonen er Ver.1.04 eller eldre, bør du oppgradere fastvaren.

Gjeldende modeller

 • MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K med fastvareversjon 1.04 eller eldre

Forbedringer

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren MHS-TS10 / TS20 /TS20K til versjon 1.05, og har følgende fordeler:

 • Forbedring av brukergrensesnittet for "Format" (formaterings)-funksjonen;
 • Forbedring av brukergrensesnittet for drift av berøringspanelet;
 • Forbedring av brukergrensesnittet for fokuseringsfunksjonen.


Installer

Viktige merknader:

 • Før du oppgraderer fastvaren, må du forsikre deg om at ditt bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera er fulladet.

Trinn 1: laste ned fastvareoppgraderingen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på [Accept] (Godta) nederst på siden.
 3. Nedlastingen av filen [FIRMWARE.BIN] (9,89 MB (10.375.168 bytes)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: Koble bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraet til datamaskinen med den medleverte USB tilkoblingskabelen

For Windows:

 1. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-tilkoblingskabelen.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-modus / Masselagring) vises på LCD-skjermen. 2. Datamaskinen vil oppdage to stasjoner:

  Merk: stasjonsbokstavene kan variere, avhengig av datamaskinmiljøet.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" eller "BLOGGIE_SW(E:)"

  Merk: hvis "LUN Settings" (LUN-innstillinger) (finnes i ditt bloggie™ touch under (Settings) (Innstillinger) --> [LUN Settings]) (LUN-innstillinger) står på "Single" (Enkel), datamaskinen vil bare detektere én stasjon:
  • "BLOGGIE(D:)"


For Mac OS:

 1. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-tilkoblingskabelen.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-modus / Masselagring) vises på LCD-skjermen. 2. Datamaskinen vil oppdage to stasjoner:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Merk: hvis "LUN Settings" (LUN-innstillinger) (finnes i ditt bloggie™ touch under (Settings) (Innstillinger) --> [LUN Settings]) (LUN-innstillinger) står på "Single" (Enkel), datamaskinen vil bare detektere én stasjon:
  • "BLOGGIE"

Trinn 3: Kopier fastvaren til internminnet i bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraet

For Windows:

  • Hvis datamaskinen din detekterte 2 stasjoner i trinn 2:
   1. Dobbeltklikk stasjonen som har den minste stasjonsbokstaven.
    ("BLOGGIE(D:)" i eksemplet i trinn 2)
    Merk: stasjonsbokstavene kan variere, avhengig av datamaskinmiljøet.
   2. Kopier den nedlastede "FIRMWARE.BIN"-filen fra skrivebordet på datamaskinen din til denne stasjonen.
  • Hvis datamaskinen din detekterte bare 1 stasjon i trinn 2:
   1. Dobbeltklikk stasjonen som er detektert.
    ("Bloggie(D:)" i eksemplet i trinn 2)
   2. Kopier den nedlastede "FIRMWARE.BIN"-filen fra skrivebordet på datamaskinen din til denne stasjonen.
 1. Koble kameraet fra datamaskinen på følgende måte:
  1. Dobbeltklikk på oppgavelinjen.  2. Klikk (USB Mass Storage Device) (USB masselagringsenhet) ( --> [Stop] (Stopp).
  3. Bekreft enheten på bekreftelsesvinduet, klikk deretter [OK].
  4. Klikk [OK].
  5. Enheten frakobles.

   Merk: Trinn 4 er ikke nødvendig for Windows XP.
 2. Koble USB-tilkoblingskabelen fra kameraet.


For Mac OS:

  • Hvis datamaskinen din detekterte 2 stasjoner i trinn 2:
   1. Dobbeltklikk stasjonen som er merket "BLOGGIE".
   2. Kopier den nedlastede "FIRMWARE.BIN"-filen fra skrivebordet på datamaskinen din til denne stasjonen.
  • Hvis datamaskinen din detekterte bare 1 stasjon i trinn 2:
   1. Dobbeltklikk stasjonen som er detektert.
   2. Kopier den nedlastede "FIRMWARE.BIN"-filen fra skrivebordet på datamaskinen din til denne stasjonen.
 1. Koble kameraet fra datamaskinen på følgende måte:
  • Dra og slipp stasjonsikonet til "Trash" (Søppel)-ikonet før du kobler fra.
 2. Koble USB-tilkoblingskabelen fra kameraet.


Trinn 4: Start fastvareoppgraderingen

 1. Bekreft at batteriikonet i øverste høyre hjørne av LCD-skjermen er fullt.
 2. Slå av kameraet ved å trykke på "ON/OFF"-knappen.
 3. Trykk "ON/OFF"-knappen på nytt for å slå på kameraet.
 4. Fastvareoppgraderingen starter automatisk.
 5. En animert melding vises på LCD-skjermen som vist under. 6. Etter 10 sekunder vil kameraet automatisk starte på nytt.

  Merk: Ikke slå av kameraet mens fastvaren oppgraderes, da det kan skade kameraet.

Trinn 5: Kontroller at ditt bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera fungerer som det skal, og bekreft at fastvareversjonen er 1.05

 1. Slå på kameraet og bekreft at systemet starter korrekt.
 2. Sjekk at fastvareversjonen er 1.05. Følg prosedyren som er beskrevet øverst på siden under "Om denne oppgraderingen".


Merk:

Hvis kameraet ditt ikke starter etter at du har oppgradert fastvaren, må du kontakte Sony

Filinformasjon

Filnavn

 • FIRMWARE.BIN

Filstørrelse

 • -