Om denne nedlastingen

Verktøyet WAV Conversion Tool konverterer filer i lydformatet OpenMG til formatet WAV (PCM). Dette programmet er bare beregnet på bruk sammen med filer i lydformatet OpenMG som er tatt opp ved hjelp av mikrofonen eller den analoge linjeinngangen (LINE IN) på en Hi-MD-enhet, og som er lastet opp til SonicStage. Disse filene som er tatt opp med en Hi-MD kan bli konvertert til WAV-formatet ved hjelp av WAV Conversion Tool.

Les følgene instruksjoner nøye.

Gjeldende modeller

WAV Conversion Tool støtter følgende produkter:
 • MZ-NH1 / NH900/ NHF800/ NH700 and NH600

Installer

Viktig:
 • Du må ha SonicStage v2.1 eller nyere installert på datamaskinen før du kan laste ned WAV Conversion Tool. Hvis du ikke har SonicStage v2.1 eller nyere installert, må du laste ned oppdateringen for SonicStage før du kan installere WAV Conversion Tool. Kontrollere hvilken versjon av SonicStage du har:
  1. Start SonicStage.
  2. Klikk [Help] (Hjelp) -[About SonicStage] (Om SonicStage) på menylinjen i SonicStage.
  3. Kontroller hvilket versjonsnummer som vises i vinduet "About SonicStage" (Om SonicStage). Hvis det står "SonicStage Version 2.0.xx.xxxxx" eller tidligere på dette vinduet, må du installere SonicStage Ver. 2.1 eller nyere før du kan laste ned dette programmet.
 • Brukere av Windows XP og Windows 2000 må være logget på med administratorrettigheter før du kan installere dette programmet. Du må være pålogget med administratorrettigheter for å kunne bruke SonicStage og WAV Conversion Tool.
 • Grensesnittet og hjelpefilene til WAV Conversion Tool er på engelsk.

Følg trinnene nedenfor for å laste ned og installere WAV Conversion Tool:

 1. Klikk "Download" (Last ned) nedenfor for å godta ansvarsfraskrivelsen og starte nedlastingen:
  • WAVConversionToolSetup.exe (2 190KB)
 2. Lukk alle åpne programmer, inkludert SonicStage og MD Simple Burner.
 3. Hvis din Hi-MD er tilkoblet datamaskinen, må du koble den fra.
 4. Dobbelklikk på filen WAVConversionToolSetup.exe for å starte installeringen, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Klikk "Finish" (Fullfør) når installeringen er ferdig. Installeringen er dermed fullført.
Merk:
 • SonicStage v2.1 eller nyere må være installert før du kan installere WAV Conversion Tool.
 • Du må ikke la datamaskinen gå til dvale-, hvile- eller ventemodus under nedlastingen.
 • Dette programmet er kun for bruk på datamaskiner som benytter en forhåndsinstallert versjon av følgende operativsystemer: Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition og Windows 98 Second Edition. IKKE BRUK denne nedlastingstjenesten på Macintosh, Windows 98/95, Windows NT eller andre operativsystem.
 • Dette programmet er opphavsrettbeskyttet. Du kan ikke overføre eller kopiere dette programmet.

Filinformasjon

Filnavn

 • WAVConversionToolSetup.exe

Filstørrelse

 • 2.14 Mb