Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (15/12/2011) :

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony er alltid opptatt av kvaliteten og kundetilfredsstillelsen og tilbyr derfor en oppgradering for digitalkameraet NEX-3 med utskiftbar linse. Vennligst se "Nedlastings- og installeringsinstruksjoner"-delen av denne siden for hvordan du laster ned og installerer fastvareoppgraderingen.

Viktig:

Hvis du har spørsmål om oppgraderingen av fastvare, kontakter du SonyBekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.

 • If the firmware version of NEX-3 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Velg Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Gjeldende modeller

 • NEX-3 med fastvare Ver.04 eller lavere

Forbedringer

Dette verktøyet oppgraderer NEX-3 fastvaren til versjon 05, og inneholder følgende fordeler:

 • Kompatibilitet med adapter "LA-EA2".


Merk: "Funksjonene Face Detection"(ansiktsdetektering) og "Smile Shutter" (smilelukker) fungerer ikke når du bruker adapter "LA-EA2".

Fordeler til tidligere oppdateringer (Ver.04), og de som er inkludert i versjon 05.

 • Tillegg av funksjonen [Picture Effect] (bildeeffekt).
 • Tillegg av funksjonen [Peaking] (søking) i manuelt fokusmodus.

Fordeler til tidligere oppdateringer (Ver.03), og de som er inkludert i versjon 04.

 • Ny funksjon for å tilpasse programmerbare taster.
  Det er nå mulig å egendefinere funksjoner for de to programmerbare tastene som sitter på baksiden av kameraet.
 • Tillegg av [Menu start] (menystart)-funksjon.
  Når 'Menu' (meny) er valgt, har man nå mulighet til å vise enten hovedskjermen eller siste parametersett.
 • Forbedring av [MF Assist] (MF assistanse)-funksjonen
  En forstørret bildedel kan nå vises på skjermen med brukervalgbar varighet når man har valgt MF (Manual Focus). MF Assist (MF assistanse)-funksjonen er også forbedret.
 • Forbedring av menyvalgfunksjonen
  Menyfunksjonen er forbedret.
 • Opprettholder blenderinnstillingen ved filmopptak
  Man kan nå ta HD video med konstant blenderåpning.
 • Støtte for autofokusfunksjon med linser med A-feste
  Viktig merknad: Hvis du bruker α linser i kombinasjon med kameraet ditt og LA-EA1-adapter, må LA-EA1-adapteren oppdateres. Klikk her for å gå til nedlastingssiden for LA-EA1-fastvare.
 • Forstørre bildet når [Release w/o Lens] (ta uten linse) er stilt på [Enable] (aktiver)

Fordeler til tidligere oppdateringer (Ver.02), og de som er inkludert i versjon 04.

 • 3D Sweep Panorama (sveipepanorama) er lagt til;
 • Forbedret 'normal' 2D Sweep Panorama (sveipepanorama)-opptak;
 • Redusert strømforbruk når kameraet er avslått;
 • Raskere oppstart når det er dårlige lysforhold.


Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • CPU: Intel processor
  • Plass på harddisken: 200MB eller mer
  • RAM: 256MB eller mer
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FW50
   eller
   Strømadapter AC-PW20 (selges separat)

   Merk: Oppgraderingen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Installer

Viktige merknader:

 • Når du oppgraderer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppgraderingen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.

Trinn 1: last ned fastvareoppgraderingen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen ([NEX-3V5_Update1112a.dmg]) (64,5 MB (64 433 632 byte)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: oppgrader fastvaren på kameraet

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen [NEX-3V5_Update1112a.dmg] for å starte den. Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på [NEX-3V5_Update1112a]-ikonet på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet.
 8. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 9. Hvis du ikke har gjort det allerede må du ta minnekortet ut av kameraet.
 10. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på kameraet ikke slår seg av, må du prøve en av følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen må du koble USB-kabelen inn i denne.
 11. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet Firmware Upgrader (Fastvareoppgradering), og figur 2 vises på LCD-skjermen til kameraet.
  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppgraderingen er fullført.

  Figur 1


  Figur 2


 12. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppgraderingen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 13. Når du har bekreftet at Current version (gjeldende versjon) er Ver.1, Ver.2, Ver.3 eller Ver.4, må du klikke Next (Neste).

  Hvis Current version (gjeldende versjon) er Ver.5, er det ikke nødvendig å oppgradere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

  Figur 3


 14. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 15. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn.

 16. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 17. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 18. Klikk Run (Kjør) for å starte oppgraderingen. Framdriftssøylen vises mens du oppgraderer (ca. 5 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppgraderer.

  Figur 5


 19. Når oppgraderingen er fullført, vises skjermbildet i figur 6. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 6


 20. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.05.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Trinn 4: Nedlasting av håndbøker som beskriver nye funksjoner som er tilgjengelig og hvordan man bruker dem.

Alle de nye funksjonene som er gjennomgått i håndbøkene nedenfor er inkludert i denne fastvareoppgraderingen (Ver. 05).

Filinformasjon

Filnavn

 • NEX-3V5_Update1112a.dmg

Filstørrelse

 • -