Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • NEX-5R

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering Ver.1.03 for NEX-5R (Mac)
 • Utgivelsesdato: 19/03/2014
 • Fordeler og forbedringer:
  • Gir støtte for følgende "Fast Hybrid AF"-kompatible linser: SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * og framtidige kompatible linser med E-feste *
   * Fast Hybrid AF er kun effektivt i det sentrale området av rammen.
  • Tillegg med AF-system for filmer: AF-systemet for filmer har blitt lagt til for å forbedre skalerbarheten til framtidige E-festesystemer. Denne funksjonen sikrer høyere fleksibilitet for framtidige linser med E-fester.
  • Støtter følgende "Fast Hybrid AF"-kompatible linser: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Det kan også være nødvendig med en fastvareoppdatering av linsene i tillegg til denne oppdateringen av dette kamerahuset.
   Se fastvareoppdateringssidene for linser med E-feste.

Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.1.03 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel processor*
  * Prosessorene Core Solo og Core Duo støttes ikke lengre.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FW50
   eller
   Strømadapter AC-PW20 (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Når du bruker en A-linse med linseadapter LA-EA2 (selges separat) og har valgt å bruke funksjonen [AF Micro Adj.], blir den registrerte verdien tilbakestilt.

Laste ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_NEX5RV103.dmg] (192 MB (202.258.760 bytes)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen ([Update_NEX5RV103.dmg]) du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_NEX5RV103] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter.


  Klikk for å forstørre


 7. Slå på kameraet.
 8. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen. LCD-skjermen til kameraet vil da slå seg av. Fortsett til neste trinn.
  Merk: Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, må du prøve en av følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen må du koble USB-kabelen inn i denne.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. På skjermen til datamaskinen vil følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


  Samtidig vil meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) vises på kameraets LCD-skjerm. -Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
 11. Klikk Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen.


  Klikk for å forstørre


  Hvis fastvareversjonen er 1.03 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og slå deretter kameraet på.
 12. Klikk Next (neste), og følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


 13. Klikk Next (neste) en gang til.
 14. Når meldingen Reset camera (tilbakestill kamera) vises på kameraets LCD-skjerm, må du trykke midten av styringshjulet for å tilbakestille kameraet. - LCD-skjermen vil slå seg av. 15. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 16. Etter at kameraet er tilbakestilt bekreftes det at kameraet kobles til igjen, og følgende melding vises:


  Klikk for å forstørre


 17. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 15 minutter). -Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 18. Når oppdateringen er fullført, vises følgende vindu bli vist. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klikk for å forstørre


 19. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver. 1.03.

 1. På kameraet må du velge Menu (meny) --> Setup (oppsett) --> Version (versjon).
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.