Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • NEX-7

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering Ver.1.03 for NEX-7 (Macintosh)
 • Utgivelsesdato: 27/08/2013
 • Fordeler og forbedringer:
  • Tillegg med AF-system for filmer: AF-systemet for filmer har blitt lagt til for å forbedre skalerbarheten til framtidige E-festesystemer. Denne funksjonen sikrer høyere fleksibilitet for framtidige linser med E-fester.

Følgende fordeler opg forbedringer i den forrige oppdateringen er inkludert i versjon 1.03:

 • Bruker automatisk kompensering på "SELP1650"
 • "SELP1650" trekker seg tilbake umiddelbart etter at kameraet er slått av
 • Mulighet til å aktivere eller deaktivere MOVIE-knappen
 • Eksponeringsinnstillinger for flerbildeopptak (tre rammer /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Forbedret respons for auto-gjennomgang av bilde
 • Forbedret bildekvalitet ved bruk av vidvinkellinse
 • Forbedret indikering ved innstilling av "fleksibelt punkt".

Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.1.03 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel processor*
  * Prosessorene Core Solo og Core Duo støttes ikke lengre.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FW50
   eller
   Strømadapter AC-PW20 (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppgraderer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Når du bruker en A-linse med linseadapter LA-EA2 (selges separat) og har valgt å bruke funksjonen [AF Micro Adj.], blir den registrerte verdien tilbakestilt.
 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_NEX7NV103.dmg] 60.0 MB (63.000.269 bytes) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Installer

Oppgrader fastvaren på kameraet

 1. Dobbeltklikk på filen [Update_NEX7V103.dmg]. Ikke koble til kameraet enda.
 2. Dobbeltklikk på ikonet [Update_NEX7V103] som vises på skrivebordet.
 3. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater] (Fastvareoppdatering)-ikonet.
 4. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen (figur 2-1)
 5. Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.
 6. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt. (Figur 3)
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 7. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.
 8. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
  Merk: Hvis ikke vises i oppgavefeltet må du gå til neste trinn.
 9. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 4 vises i vinduet Firmware Upgrader (Fastvareoppgradering), og figur 5 vises på LCD-skjermen til kameraet.
  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppgraderingen er fullført.

  Figur: 4


  Figur: 5


 10. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 4 og 5, klikker du Next (Neste).
  Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 6)
  Etter å ha bekreftet skjermbildene i figur 6, klikker duNext (neste) [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.xx].
  Merk: Hvis skjermen i figur 7 vises, er det ikke nødvendig å oppgradere. I henhold til meldingen stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og slå deretter kameraet på.

  Figur 6: Oppgradering er nødvendig


  Figur 7: Oppgradering er ikke nødvendig


 11. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" på oppgavelinjen i nederste høyre hjørne av skjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.
  Merk: Hvis ikke vises i oppgavefeltet må du gå til neste trinn.
  Figur: 8


 12. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.
  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn.

  Figur: 9


  Figur: 10A


 13. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 14. Figur: 8
 15. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 11 vises.
 16. Klikk Run (Kjør) for å starte oppgraderingen. Framdriftssøylen vises mens du oppgraderer (ca. 5 minutter).
  Figur: 11

  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppgraderer.

 17. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 12. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur: 12

  Klikk på ikonet "Sikker fjerning av maskinvare"
  på oppgavelinjen i nederste høyre hjørne av skjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.

  Merk: Hvis ikke vises i oppgavefeltet må du gå til neste trinn.

 18. Koble fra USB-kabelen
 19. Merk: Etter at oppdateringen er fullført, slår du av kameraet, tar ut batteriet eller nettadapteren, og deretter slår du på kameraet igjen.

Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.03.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.