Om denne nedlastingen

Når du lader ved hjelp av USB-laderen, eller datamaskinen når enheten er i vente- eller dvalemodus, kan det hende at batterikapasiteten blir kortere.

Etter at NO DATABASE eller NO DATA vises, kan det hende at enheten ikke blir gjenkjent av datamaskinen, selv om den er tilkoblet.

Tilleggsfunksjon:

Aktivert støtte for WMA-formatet.

Berørte enheter:

Network WALKMAN NW-A608 med fastvareversjon 1.0 og 1.1.

Viktig merknad:

Klikk på "+" for å lese nedlastings- og installeringsprosedyren.

Les ansvarsfraskrivelsen i bunnen av denne siden, og klikk deretter Last ned for å laste ned programmet.

Installer

Følg prosedyren nedenfor for å se hvilken fastvareversjon som er installert på din NW-A608 WALKMAN:
 1. Trykk inn DISP/FUNC (Skjerm/funksjon) til Function-menyen (Funksjon) vises.
 2. Roter skyttelbryteren slik at du får valgt Music Library (Musikkbibliotek), og trykk deretter (PLAY/STOP) (Spill av/stopp).
 3. Trykk inn SEARCH/MENU (Søk/meny) i stoppmodus, slik at menyen Setting (Innstilling) vises.
 4. Roter skyttelbryteren slik at du får valgt menyen Advanced (Avansert), og trykk deretter (PLAY/STOP) (Spill av/stopp).
 5. Roter skyttelbryteren slik at du får valgt den rette informasjonen, og trykk deretter (PLAY/STOP) (Spill av/stopp).
 6. Bekreft fastvareversjonen på alternativ [4:] ved å rotere på skyttelbryteren.
  • Opprett følgende mappe på C-stasjonen: FWUP
  • Les ansvarsfraskrivelsen i bunnen av denne siden, og klikk deretter
   Last ned for å laste ned programmet:

   NW-A600_V2_0.exe - 6,55 MB.
  • Følg instruksjonene og lagre programmet i mappen C:\FWUP
  • Kontroller at filen som ble lastet ned er på 6,55 MB. Hvis ikke, må du slette filen, og laste ned på nytt.
Oppgraderingsprosedyre

Når nedlastingen er ferdig må du følge trinnene nedenfor for å oppgardere programmet.

 1. Kontroller at det er minst 3 Mb med leding kapasitet på din NW-A608 Walkman før du starter oppdateringen.
 2. Koble enheten til datamaskinen dom.
 3. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 4. Klikk Start på oppgavelinjen, og velg deretter Run (Kjør) - Dialogboksen Run (Kjør) vil da bli åpnet.
 5. Bla deg fram til C:\FWUP\NW-A600_V2_00.exe i tekstboksen Open (Åpne), og klikk deretter OK. Programmet vil starte automatisk.
 6. Følg skjermbildene under

  * Du må ikke koble fra USB-kabelen under oppgraderingen.

  * Under oppgraderingen, styres USB-tilkoblingen automatisk, og indikatoren for USB-tilkobling er slått av. I tillegg kan det hende at du får beskjed om at enheten er frakoblet på enkelte datamaskiner. 7. Godta sluttbrukerlisensen, og klikk deretter Next (Neste). 8. Koble NW-A608 til datamaskinen, og klikk deretter OK. 9. Lukk alle programmer og klikk deretter OK. 10. Klikk OK for å starte oppdateringsprosessen. 11. Oppdateringsprosessen er i gang. 12. Fastvaren er oppdater. Klikk Finish (Fullfør).
Etter oppgraderingen

Kontroller at oppdateringen var vellykket ved hjelp av følgende trinn. Oppgraderingen er vellykket når "2.0" vises på skjermen.

Godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor for å starte nedlastingen

Filinformasjon

Filnavn

 • NW-A600_V2_0.exe

Filstørrelse

 • -