Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering 1.01 for NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 (Windows)
 • Utgivelsesdato: 21-10-2016
 • Må jeg laste den ned? Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis den automatiske oppdateringsfunksjonen allerede har oppgradert Walkman-en din til fastvareversjon 1.01.
  Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:
  1. Trykk inn BACK/HOME (Tilbake/hjem) til menyen HOME (Hjem) vises.
  2. Velg [Settings] (innstillinger), [Common Settings] (vanlige innstillinger) og [Unit Information] (enhetsinformasjon).
  3. Bekreft modellnummeret og fastvareversjonen.
 • Fordeler og forbedringer:
  • Funksjonen for avspilling i tilfeldig rekkefølge (Shuffle) har blitt forbedret
  • Andre funksjoner har blitt forbedret

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste fastvareversjonen er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 eller nyere)
 • Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere)

Merk! [Compatibility mode] for Windows XP (inkludert i Windows Vista og Windows 7) støttes ikke.

Maskinvare for datamaskin

Den siste fastvareversjonen er kompatibel med følgende maskinvare:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB (32-biters)/2 GB (64-biters) eller mer

Nedlasting

Før du oppgraderer

Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.

Ettersom data på enheten kan gå tapt under oppgraderingen, bør alle spor og data på enheten overføres til datamaskinen.
Vi kan ikke garantere at ingen spor eller data blir skadet eller slettet under oppdateringen.

Enheten må ha ca. 30 MB ledig plass for å kunne oppgraderes. Bekreft at den ledige plassen er tilstrekkelig.

Hvis det ikke nok tilgjengelig plass i det innebygde Flash-minnet, kan du frigi plassved å føre eventuelle unødvendige data over til datamaskinen.

Installer

Sørg for å logge på datamaskinen som Administrator

Hvis du bruker Windows 10, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, blir meldingen "Windows needs your permission to continue" (Windows trenger din tillatelse til å fortsette) vist i dialogboksen User Account Control (Brukerkontokontroll). Klikk [Continue] (Fortsett) for å fortsette, og følg instruksjonene.

 1. Nedlastingen av oppdateringsprogrammet starter når du klikker "Download" (Last ned) nederst i denne meldingen.
 2. Når nedlastingen er ferdig, kobler du Walkman-en til datamaskinen ved hjelp av det medfølgende USB-kabelen.
 3. Lukk alle programmer som er i gang på datamaskinen
 4. Dobbeltklikk på den lagrede filen, og følg instruksjonene på skjermen.
   Ikke koble fra enheten fra datamaskinen under oppgraderingen.
 5. Når du får en melding om at oppgraderingen er fullført, klikker du på [Finish] (fullfør).

Kontroller etter oppdatering at den nye versjonen ble installert riktig. Dette gjør du ved å følge trinnene i avsnittet [Må jeg laste den ned?] øverst på denne siden.

Hvis den viste fastvareversjonen er "1.01", var oppgraderingen vellykket.