Om denne nedlastingen

Funksjonene Search (Søk) eller Shuffle/Repeat (Shuffle/gjenta) på enkelte modeller av NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN vil kunne fungere feil under enkelte betingelser.

For å løse dette problemet har vi laget en fastvareoppdatering.

Tilleggsfunksjon:

En ny klokkefunksjon er også tatt med i denne oppdateringen (Clock 2 (Klokke 2)). Se bildet nedenfor:

Berørte enheter:

Network WALKMAN NW-E503/NW-E505/NW-E507 med fastvareversjon 1.0

Viktig merknad:

Klikk på "+" for å lese nedlastings- og installeringsprosedyren.

Les ansvarsfraskrivelsen i bunnen av denne siden, og klikk deretter Last ned for å laste ned programmet.

Installer

Følg prosedyren nedenfor for å se hvilken fastvareversjon som er installert på din NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN:

 1. Trykk inn SEARCH MENU (Søk/meny) helt til MENU vises.
 2. Bla deg fram til menyen Advanced (Avansert), og trykk for å bekrefte
 3. Bla deg fram til Information (Informasjon), og trykk
 4. Hvis fastvareversjonen er 2.0: DU TRENGER IKKE OPPDATERE FASTVAREN PÅ DIN NW-E503/NW-E505/NW-E507Network WALKMAN. Velg NO (Nei) og EXIT (Avslutt).
 5. Trykk SEARCH MENU (Søk/meny) for å gå tilbake og avslutte.
 6. Hvis fastvareversjonen er 1.0:

  • Opprett følgende mappe på C-stasjonen: : WMFWUPG
  • Les ansvarsfraskrivelsen i bunnen av denne siden, og klikk deretter
   Last ned for å laste ned programmet:

   NW-E50X_V2_0C.exe - 2239 Kb, (avhengig av hvilken modell du har).
  • Følg instruksjonene og lagre programmet i mappen C:\WMFWUPG
  • Kontroller at filen som ble lastet ned er på 2239 Kb. Hvis ikke, må du slette filen, og gjenta trinn b.

  Før du går videre må du ta en sikkerhetskopi av alle data på din NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN til datamaskinen, og frigjøre minst 3 MB med minne på din Network WALKMAN.

  Les informasjonen nedenfor for informasjon om sikkerhetskopiering. 7. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen. (Hvis alternativet Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected (Kjør SonicStage automatisk når en ATRAC lydenhet blir tilkoblet) er merket av, må du fjerne merkingen på det i SonicStage).
 8. På datamaskinen må du gå til mappen C:\ WMFWUPG, og dobbelklikke på NW-E50X_V2_0C.exe, avhengig av hvilken modell du har.
 9. Klikk Unzip (Pakk ut) slik at filene blir pakket ut til mappen C:\ WMFWUPG 10. Klikk Close (Lukk) for å avslutte, og koble deretter til din Network WALKMAN slik at den kan bli oppgradert.
 11. Lukk opp mappen under C:\WMFWUPG, og dobbelklikk FWUpdater.exe i denne. Deretter må du følge instruksjonene på skjermen.
 12. Du må ikke koble fra USB-kabelen, selv om USB CONNECT ikke vises på din Network WALKMAN, eller datamaskinen viser at ingen USB-enheter er tilkoblet.
 13. Klikk Finish (Fullfør) når oppdateringen er ferdig
 14. Koble USB-kabelen fra din Network WALKMAN, og kontroller fastvareversjonen ved å gå igjennom trinn 1 igjen. Versjonen skal være 2.0
 15. Oppdateringen av fastvaren er fullført.

Godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor for å starte nedlastingen

Filinformasjon

Filnavn

 • NW-E50X_V2_0C.exe

Filstørrelse

 • 2.19 Mb