Om denne nedlastingen

For eiere av NW-E99 tilbyr vi installeringsprogram for MP3 File Manager ver.1.2 og Network Walkman-driver.

MP3FileManager.exe, som er en kjørbar fil, vil starte MP3 File Manager, og relatert3e filer til dette programmet er forhåndsinstallert på fabrikken.

Hvis programmet og de relaterte filen blir slettet ved at harddisken blir formatert el.l., kan du gjenopprette de igjen ved hjelp av installeringsprogrammet for MP3 File Manager.

Les følgende installeringsinstruksjoner nøye for å kunne installere programmet korrekt.

Disse driverne støtter følgende produkter:

 • Network Walkman NW-E99

De har følgende systemkrav:

 • OS: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
 • CPU: Pentium II 400MHz eller høyere
 • RAM: 64MB eller mer
 • HDD: 5MB eller mer
 • Skjerm: 800 x 600 16-biters eller mer
 • USB-port med støtte for USB (Tidligere kalt USB1.1)

Installer

Følg trinnene nedenfor for å laste ned installeringsprogrammet for MP3 File Manager og/eller PA_Driver.exe.

 1. Opprett en mappe på harddisken som du kan lagre de nedlastede filene i. I prosedyren nedenfor antar vi at denne mappen blir opprettet som C:\mp3_Inst.
 2. Klikk "Download" (Last ned) nedenfor for å godta ansvarsfraskrivelsen og starte nedlastingen:
  • Driver: PA_driver.exe (hvis nødvendig)

   Hvis SonicStage allerede er installert på datamaskinen (Ved hjelp av den vedlagte CD-platen), trenger du ikke å laste ned PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (Engelsk) eller
   • Når nedlastingen er ferdig, må du velge [Views] (Visninger) - [Details] (Detaljer) i Explorer (Utforsker) for å kontrollere filstørrelsen. Hvis filstørrelsen ikke er den samme som angitt ovenfor, må du laste ned filen på nytt.
 3. Installer driveren (hvis nødvendig):

  Hvis SonicStage ikke er installert på datamaskinen fra den vedlagte CD-platen, må du installere PA_driver.exe før du kan starte installeringen av MP3 File Manager. Følg trinnene nedenfor.

  1. Lukk alle programmer.
  2. Klikk Start og velg Run (Kjør).
  3. Bla deg fram til C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe og klikk OK. Deretter vil vinduet "InstallShield Wizard" (Installeringsveiviser) dukke opp.
  4. Følg meldingene på skjermen.
  5. Meldingen Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer (Installeringsprogrammet har installert Personal Audio Driver på datamaskinen) vises når oppdateringen er ferdig. Klikk deretter på [Finish] (Avslutt). Når du er ferdig med å installere PA_Driver.exe, kan du koble enheten til datamaskinen.
 4. Installeringsprogram for MP3 File Manager:
  1. . Avslutt alle programmer.
  2. Koble enheten til datamaskinen med den dedikerte USB-kabelen.
  3. Klikk Start og Run (Kjør).
  4. Bla deg fram til
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Følg instruksjonen på dialogboksen, og gå til neste skjerm.
  6. Velg stasjonen ("Removable Disk (E:)" (Flyttbar disk (E:))") i nedtrekkslisten og gå deretter til neste skjerm.
  7. Stasjonsbokstaven "(E:)" varierer avhengig av datamaskinmiljøet.
  8. Hvis "Removable Disk (E:)" (Flyttbar disk (E:)") ikke vises på nedtrekkslisten, må du koble enheten fra og til datamaskinen igjen.
  9. Følg meldingene på skjermen.
  10. Skjermen viser at installeringen av "MP3 File Manager" er fullført.
 5. Etter at installeringen er fullført, må du kontrollere at "MP3FileManager.exe" med relaterte filer i mappen "ESYS" er installert på din Network Walkman på følgende måte:
  1. Lukk opp "My Computer" (Min datamaskin) og dobbelklikk på "Removable Disk (E:)" (Flyttbar disk (E:)) for å vise innholdet på det innebygde flash-minnet på enheten.
  2. Dobbelklikk på mappen "ESYS" for å åpne den. Hvis alle filene under er lagret i mappen "ESYS", er MP3 File Manager installert:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72MB)

Filinformasjon

Filnavn

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Filstørrelse

 • -