Om denne nedlastingen

Viktig merknad: Enkelte NW-HD5 Network WALKMAN-enheter kan en sjelden gang låse seg ved oppstart under enkelte betingelser. For å løse dette problemet har vi lagt ut en fastvareoppdatering til versjon 1.2 for Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5.

Målprodukter

 • Kun Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 med fastvareversjon 1.1 eller lavere.

Installer

Les instruksjonene nedenfor nøye, slik at du kan kontrollere og oppdatere fastvaren på korrekt måte.

Følg prosedyren nedenfor for å se hvilken fastvareversjon som er installert på din NW-HD5:
 1. Koble din NW-HD5 til strømnettet.
 2. Trykk inn SEARCH MENU (Søk/meny) helt til MENU vises.
 3. Bla deg fram til Options (Alternativer), og trykk
 4. Bla deg fram til Options (Alternativer), og trykk
 5. Bla deg fram til Update Firmware (Oppdater fastvare), og trykk
 6. Hvis fastvareversjonen er 1.2:
  DU TRENGER IKKE OPPDATERE FASTVAREN PÅ DIN NW-HD5.
 7. Hvis fastvareversjonen er 1.1 eller lavere:

  • Opprett følgende mappe på C-stasjonen: HDFWUPG
  • Les ansvarsfraskrivelsen i bunnen av denne siden, og klikk deretter Last ned for å laste ned programmet NW_HD5.BIN - 1584 Kb.
  • Følg instruksjonene og lagre programmet i mappen C:\HDFWUPG
  • Kontroller at filen som ble lastet ned er på 1584 Kb. Hvis ikke, må du slette filen, og gjenta trinn b.

  Før du går videre må du sikkerhetskopiere alle data som befinner seg på din NW-HD5 til datamaskinen.

  Les informasjonen nedenfor for informasjon om sikkerhetskopiering. 8. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 9. Koble din NW-HD5 til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen.
 10. Kopier filen NW_HD5.BIN i mappen C:\HDFWUPG på datamaskinen til din NWHD5 med Windows Explorer (Windows Utforsker).
 11. Lukk Windows Explorer (Windows Utforsker) og koble USB-kabelen fra din NW-HD5.
 12. Trykk inn SEARCH MENU (Søk/meny) helt til MENU vises.
 13. Bla deg fram til Options (Alternativer), og trykk
 14. Bla deg fram til Options (Alternativer), og trykk
 15. Bla deg fram til Update Firmware (Oppdater fastvare), og trykk
 16. Når du får spørsmålet Are you sure you want to update firmware? (Er du sikker på at du vil oppdatere fastvaren?), må du velge YES (Ja).
 17. Følgende melding vises: Updating firmware. Do not perform any operations during the update (Oppdaterer fastvaren. Du må ikke utføre noen operasjoner under oppdateringen). Enheten vil starte på nytt automatisk etter at oppdateringen er fullført (ca. 30 sek).
 18. Oppgraderingen av fastvaren er fullført. Kontroller at fastvareversjonen nå er 1.2 på samme måte som i trinn 1.
 19. Koble din NW-HD5 til datamaskinen igjen med den vedlagte USB-kabelen. Slett C:\HDFWUPG fra datamaskinen, og slett NW_HD5.BIN fra din NW-HD5.
 20. Oppdateringen av fastvaren er fullført.

Godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor for å starte nedlastingen (1584Kb)

Filinformasjon

Filnavn

 • NW_HD5.BIN

Filstørrelse

 • 1.55 Mb