Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • PCM-D100

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering 1.02 for PCM-D100
 • Utgivelsesdato: 26/11/2014
 • Trenger jeg å laste den ned? Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis din PCM-opptaker allerede er oppdatert til fastvareversjon 1.02.

  Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

  1. Slå din linear PCM-opptaker på
  2. Trykk og hold HOME/BACK (Hjem/tilbake) slik at HOME-menyen (Hjem) vises
  3. Velg [Settings] ⇒ [Common Settings] ⇒[System Information] ((Innstillinger ⇒ Vanlige innstillinger ⇒ Systeminformasjon)
  4. Se hvilken fastvare som er installert på skjermen
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer delingen av filene i LPCM-format som er tatt opp på SDXC-kortet

Systemkrav

Operativsystem


Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med de mest brukte operativsystemene:.
 • Windows Vista Ultimate (Servicepakke 2 eller høyere)
 • Windows Vista Business (Servicepakke 2 eller høyere)
 • Windows Vista Home (Servicepakke 2 eller høyere)
 • Windows Vista Home Basic (Servicepakke 2 eller høyere)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8 Pro / Windows 8
 • Windows 8.1 Pro / Windows 8.1
 • Mac OS X ( v10.5-v10.9 )

Merk:Ikke støttet av andre operativsystem enn de som ble nevnt ovenfor. Operativsystemet må være forhåndsinstallert.

Maskinvare, datamaskin


Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Port: USB-port

Nedlasting

Før du oppdaterer

 • Se hvor mye batterikapasitet som er igjen på enheten.
  Sjekk at indikatoren for gjenværende batterikapasitet på enheten viser fulladet batteri. Hvis enhetens batteri går tom for strøm under oppdateringen kan det hende at fastvareoppdateringen ikke blir vellykket.
 • Overfør alle innspilte meldinger og data fra enheten til datamaskinen på forhånd, da det er mulig at alle meldinger kan bli slettet fra enheten når den oppdateres.
  Vi kan ikke gi noen garantier hvis opptakene og dataen blir slettet eller skadet av denne oppdateringen.

Installer

 1. Nedlastingen av oppdateringsprogrammet startes ved at du klikker på Download (Last ned) i bunnen av denne meldingen.
  Bruk den viste dialogboksen til å lagre filen PCM-D100_V102.zip (Windows: 23,0MB, Macintosh: 24,2MB) på datamaskinen din.
 2. Når nedlastingen er ferdig må du koble din PCM-opptaker til datamaskinen
 3. Lukk alle programmer som er i gang på datamaskinen.
 4. Dobbelklikk på den lagrede PCM-D100_V102.zip og pakk den ut
  • Hvis du bruker en datamaskin med Windows Vista /Windows 7
   1. Høyreklikk på filen PCM-D100_V102.zip og klikk [Extract All] (Pakk ut alle).
   2. Filen "PCM-D100_V102.zip" blis åpnet og innholdet vises. KOntroller at filen under er i pakken. Denne filen er oppdateringsprogrammet for fastvaren.
    PCM-D100.UPG
    Merk: Avhengig av datamaskinens konfigurasjon, så kan det hende at ".UPG" ikke vises som en del av filnavnet (PCM-D100.UPG).
  • Hvis du bruker Mac OS X
   1. Dobbelklikk den nedlastede filen "PCM-D100_V102.zip"
   2. Bekreft at filen blir pakket ut og at filen "PCM-D100.UPG" blir opprettet på skrivebordet. Denne filen er oppdateringsprogrammet for fastvaren.
    PCM-D100.UPG
    Merk: Avhengig av datamaskinens konfigurasjon, så kan det hende at ".UPG" ikke vises som en del av filnavnet (PCM-D100.UPG).
 5. Kopier den utpakkede filen (filnavn: PCM-D100.UPG), som du pakket ut ovenfor, til rotmappen som du finner rett under "PCMRECORDER" på datamaskinen
 6. Koble PCM-opptakeren fra datamaskinen.
 7. Oppdateringsskjermen vises på linear PCM-opptaker og oppdateringen av fastvaren starter. Oppdateringen av fastvaren vil ta omtrent 1 minutt, og da vil skjermen til stoppmodusen eller klokkeinnstillingene vises

Feil under oppdateringen

 • Den linear PCM-opptakeren viser "Low battery power to Update" (For lav batterispenning for oppdatering). på skjermen.
  Hvis du bruker alkaliske batterier må du bytte disse med nye. Hvis du bruker oppladbare Ni-MH-batterier (Nickel-Metal Hydride) rechargeable batteries må du bytte disse med oppladede batterier Merk: Hvis du bruker oppladbare batterier i målproduktet (både for denne oppdateringsprosessen eller normal bruk), må du bare benytte Ni-MH-batteriene (Nickel-Metal Hydride) som fulgte med produktet eller andre oppladbare Ni-MH.-batterier av typer som er listet opp som tilbehør i produktets instruksjonsbok.
 • Hvis din linear PCM-opptaker viser "Memory Full" (Fullt minne) på skjermen
  Slett noen av de innspilte meldingene på enheten, eller overfør disse til datamaskinen slik at det blir mer enn 35MB med ledig plass på enheten. Start deretter oppdateringen igjen.

Etter oppdateringen

Kontroller versjonen etter at oppdateringsprogrammet er ferdig ved å se hvilken versjon av fastvaren du har. Oppdateringen er vellykket hvis 1.02 vises på skjermen.