Filinformasjon

Filnavn

 • 1.11-p3-spi.pac

Filstørrelse

 • -

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende DVD-opptakere:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvare oppdateres til versjon 1.11 (1.11-p3-spi.pac )
 • Utgivelsesdato: 06/11/2013
 • Trenger jeg oppdatere? Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny DVD-opptaker. Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har ved hjelp av disse instruksjonene.
 • Fordeler og forbedringer:
  Denne oppdateringen løser følgende problemer:
  • Kanalsorteringen har endret seg over natten
  • Problemer med leppesynkronisering etter dubbing av plate
  • Blokkstøy oppstår under avspilling av opptak
  • Klokken fryser i ventemodus når enheten er koblet til et TV-apparat eller lydsystem via HDMI
  • Opptakeren slår seg av etter at du trykker REC på fjernkontrollen for å ta opp enkelte programmer (Kun Spania)
 • Begrensninger: bare for bruk med DVD-opptakere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land

Det du trenger

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en blank CD

Installer

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med DVD-opptakeren slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av DVD-opptakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene
 • Etter oppdateringen må du sette Auto Service Update (Autom. serviceoppdatering) til On (På) på kanaloppsettet.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen 1.11-p3-spi-pac til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i.
 3. Finn filen på datamaskinen din, høyreklikk på den og velg Properties (egenskaper). Kontroller at filstørrelsen er 8,31 MB (8 723 652 byte).
 4. Skriv filene til en blank CD-plate. Bruker du et program for CD.brenning? Velg det universelle UDF-formatet (UDF). Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til at det lages feil type oppdateringsplate

Overfør oppdateringen til spilleren din

Når du har lastet ned oppdateringsfilen, kan du installere den på DVD-opptakeren. Følg trinnene nedenfor

Gjøre utstyret klart:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som enheten er koblet til. (Hvis opptakeren er koblet til AV1-kontakten, må du velge AV 1 som kilde).
 2. Slå på DVD-opptakeren
 3. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

Installer oppdateringen

 1. Når platen er lastet inn vil en melding som ber deg bekrefte oppdateringsprosessen vises på TV-skjermen
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 3. Oppdateringen starter
 4. En oppdateringsstolpe med framdriften vises på TV-skjermen. Ikke bruk eller slå av enheten før oppdateringen er ferdig.
 5. Når plateskuffen åpnes, ta ut platen og slå på enheten
  Viktig: Hvis skuffen ikke åpner seg automatisk, og oppdateringsmeldingen nok en gang vises på TV-skjermen må du trykke No (Nei) ved hjelp av fjernkontrollen og deretter ta ut platen.
 6. Slå av DVD-opptakeren din. Oppdateringen er da ferdig
Kontroller at oppdateringen var vellykket:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen som DVD-opptakeren er koblet til er valgt. Hvis opptakeren er koblet til kontakten AV1, må du velge AV1 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på DVD-opptakeren og trykk SYSTEM MENU på fjernkontrollen
 3. Velg InitialSetup > System1 (Førstegangs oppsett og System1), og trykk deretter Enter ved hjelp av fjernkontrollen
 4. Velg Version (versjon) og trykk deretter Enter.
  På TV-skjermen vises versjonsnummeret til fastvaren slik: SOFTWARE VERSION 1.11- hvis versjonsnummeret er 1.11 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvaren.

Spørsmål og svar

En feilmelding ble vist.
Hvis det vises en feilmelding, må du slå av DVD-opptakeren og gå igjennom oppdateringsprosedyren fra starten igjen.