Om denne nedlastingen

09/02/2010

Om denne oppgraderingen:

RDR-HXD770/870/970/1070 som selges i alle land, har følgende problem: Digital kanal forsvinner. For å løse dette problemet har vi utstedt en fastvareoppdatering til versjon 1.70.

Vi i Sony beklager eventuelt bryderi som følge av problemet. Ved å oppdatere fastvaren optimerer du opptakerens ytelse. Dette er en del av vårt pågående engasjement for å opprettholde høy produktkvalitet.

Advarsel:

Kontroller opptakerens modellnavn på frontpanelet.

 • Følg oppdateringsanvisningene nøye. Hvis ikke du følger anvisningene, kan oppdateringsprosessen bli avbrutt, noe som kan føre til at opptakeren slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.
 • Ikke slå av opptakeren eller koble den fra strømuttaket. Strømtap under installasjon av fastvareoppdateringen kan føre til at opptakeren slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.

Filinformasjon

Filnavn

 • sr07S170.mem

Filstørrelse

 • 14.16 Mb

Installer

Før du begynner:

 • Brenn fastvareoppdateringen på en tom CD-R-merkeplate av høy kvalitet eller en fullstendig slettet CD-RW-plate.
 • Opptakeren vil kanskje ikke kunne lese en skitten plate eller en plate med riper.
 • Du trenger en datamaskin med CD-R- eller CD-RW-skriver med brenneprogramvare.


 • Sjekk opptakerens fastvareversjon:  • Slå på TV-en, og sjekk at signalkilden er satt til inngangen som DVD-opptakeren er koblet til.
  • Slå på DVD-opptakeren.
  • Trykk på SYSTEM MENU-knappen på fjernkontrollen.
  • Velg Initial Setup (første oppsett).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Velg Audio Out (lyd ut).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Velg Dolby Digital Output (Dolby Digital-utgang).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Merk Dolby Digital, og trykk ANGLE-knappen (vinkel).
  • Fastvareversjonen som for øyeblikket er installert på DVD-opptakeren, vises på TV-skjermen som VERSION:. Hvis versjonsnummeret er 1.70 eller høyere, trenger ikke DVD-opptakeren å oppdateres.
  • Trykk på SYSTEM MENU-knappen for å gå ut.

Nedlastingsprosedyre:

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
  Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis ikke du følger anvisningene, kan det føre til at DVD-opptakeren slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.
 2. Etter at du har godtatt ansvarsfraskrivelsen, lagrer du oppdateringsfilen på skrivebordet på datamaskinen.
  Når oppdateringen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 14 845 952 byte.
  Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien Generelt viser følgende størrelsesinformasjon:  Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.

 3. Brenn oppdateringsfilen til en ny og blank CD-R-plate eller en fullstendig slettet CD-RW-plate ved hjelp av disc-at-once-modusen og ISO 9660 CD-ROM-filsystemformat.

  Viktige merknader:
  • Kontroller at platesesjonen er lukket / platen er sluttbehandlet.
  • Kontroller at platen ble opprettet korrekt, uten feil. Hvis du er i tvil, kan du opprette en ny oppdateringsplate.
  • Oppgraderingen kan ikke brennes til en oppdateringsplate ved hjelp av programvare for pakkeskriving. (Pakkeskriving er en optisk plateskrivingsteknologi som gjør det mulig å bruke skrivbare CD- og DVD-media på lignende måte som disketter).
  • Ikke opprett oppdateringsplater ved hjelp av andre fremgangsmåter enn den som er beskrevet ovenfor.

Prosedyre for fastvareoppdatering

 • Ikke slå av DVD-opptakeren eller koble den fra strømuttaket under oppdateringsprosessen.
  Hvis du gjør dette, kan det skade DVD-opptakeren og gjøre den ubrukelig, slik at den må repareres.
 • Ikke trykk på noen knapp, med mindre du blir bedt om det, før oppdateringen er fullført.
  Hvis du gjør dette, kan det skade DVD-opptakeren og gjøre den ubrukelig, slik at den må repareres.
 • Fastvareoppdateringen kan ta ca. åtte minutter. Les gjennom hele prosedyren før du starter oppdateringen av opptakerens fastvare.
 • Plateskuffen åpnes automatisk under oppdateringen. Før oppdateringen bør du fjerne alt som kan hindre plateskuffen.
 • DVD-opptakeren stilles tilbake til fabrikkstandard. Etter at du har installert oppdateringen, må du konfigurere opptakeren på nytt.
 1. Forsikre deg om at TV-en er koblet korrekt til DVD-opptakeren.
 2. Slå på DVD-opptakeren ved å trykke POWER-knappen (strøm).
 3. Trykk OPEN/CLOSE-knappen (åpne/lukk) for å åpne plateskuffen.
 4. Plasser oppdateringsplaten på plateskuffen.
 5. Trykk først knappen REC-STOPpå DVD-opptakeren, deretter (Play)-knappen samtidig. Plateskuffen lukkes automatisk.
 6. Ikke utfør noen operasjon før oppdateringen er fullført. Når oppdateringen starter, forsvinner TV-ens skjermbilde, og skjermen blir svart
 7. Oppdateringen starter automatisk. "DISC-DWLD" vises på frontpaneldisplayet.

  (tar ca. to minutter.)

 8. Plateskuffen åpnes automatisk.


 9. Ta platen ut. Ikke trykk inn plateskuffen.
  La DVD-opptakeren gjøre seg ferdig.
  Ikke slå av DVD-opptakeren eller koble den fra strømuttaket.
 10. En rekke ulike meldinger vises på frontpaneldisplayet. Dette er normalt. Ikke bruk opptakeren i denne perioden.

  (tar ca. seks minutter.)

 11. Plateskuffen lukkes automatisk, og strømmen slås av.
 12. Oppdateringen er nå fullført.

  Merk: Hvis det vises en feilmelding, må du slå DVD-opptakeren av, og gjenta prosedyren fra begynnelsen.

 13. Sjekk opptakerens fastvareversjon:
  • Slå på TV-en, og sjekk at signalkilden er satt til inngangen som DVD-opptakeren er koblet til.
  • Slå på DVD-opptakeren.
  • Trykk på SYSTEM MENU-knappen på fjernkontrollen.
  • Velg Initial Setup (første oppsett).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Velg Audio Out (lyd ut).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Velg Dolby Digital Output (Dolby Digital-utgang).
  • Trykk på ENTER-knappen.
  • Merk Dolby Digital, og trykk ANGLE-knappen (vinkel).
  • Fastvareversjonen som for øyeblikket er installert på DVD-opptakeren, vises på TV-skjermen som VERSION:. Hvis versjonsnummeret ikke er 1.70, må du gjenta prosedyren fra begynnelsen.
  • Trykk på SYSTEM MENU-knappen for å gå ut.