Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • RM-LVR2

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.2.00 for RM-LVR2 (Windows)
 • Utgivelsesdato:06/03/2015
 • Fordeler og forbedringer:
  • Modusen "Loop recording" (Sløyfeopptak) har blitt lagt til innstillingene i opptaksmodus *1
  • Følgende funksjoner har blitt lagt til i kamerainnstillingene *1
  • Innstillingen Image quality (Bildekvalitet) har blitt lagt til *2
  • Innstillingen Movie format (Filmformat) har blitt lagt til *2
  • Dato og tidsintervall-innstillingene for sommertid har blitt endret
  • Tidssonen til enkelte områder har blitt endret


  • *1: Bare tilgjengelig med kompatible kamera (Inkludert FDR-X1000V og HDR-AS200V).
   *2: Bare tilgjengelig med kompatible kamera (Inkludert FDR-X1000V).
   Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kan bruke de nye funksjonene.

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Merknader:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for fjernkontrollen.
  Merk:Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med fjernkontrollen.
  Merk:Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du utfører fastvareoppdateringen, må du bruke et fulladet batteri.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_RMLVR2V200.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for RM-LVR2.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_RMLVR2V200.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.


  Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.

 3. Koble fjernkontrollen til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på LCD-skjermen.

  Hvis datamaskinen ikke kan finne fjernkontrollen, så vil meldingen "Could not find the device for this update." (kan ikke finne enheten denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre. Datamaskinen din kan ha flere USB-kontakter på baksiden.


  Enkelte ganger når enheten er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du koble enheten fra datamaskinen, starte denne på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".
 4. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 5. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen.

  Merk: Fra nå av må du aldri slå av fjernkontrollen før fastvareoppdateringen er fullført.

  Figur 1Figur 2

 6. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 7. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er lavere enn [2.00], må du klikke Next (neste).
  Hvis skjermen i figur 4 vises, er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør).

  Figur 3: Oppdatering er nødvendig.

  Figur 4: Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 5 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.
  Figur 5

 9. Trykk [REC/ENTER] for å utføre tilbakestillingen av fjernkontrollen.

 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 5).
 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at fjernkontrollen er koblet til igjen, og skjermen i figur 6 vises.
 12. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av fjernkontrollen eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Figur 6

 13. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 7. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Figur 7

 14. Slå fjernkontrollen av og på igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til fjernkontrollen din er Ver.2.00.

 1. Bruk MENU (Meny) til å velge [Remote Control Setting], og trykk deretter [REC/ENTER]
 2. Velg [Version] (Versjon) og trykk deretter [REC/ENTER]. Skjermen vil vise den gjeldende versjonen av systemets programvare. Hvis "2.00" er synlig (som vist nedenfor), er fastvaren versjon 2.00.