Om denne nedlastingen

For eier av SEP-30BT, tilbyr vi en nedlastingstjeneste for Rolly Remote 1.0.

Les følgene merknader nøye.

Ved å laste ned og installere Rolly Remote 1.0 på datamaskinen , og samtidig oppgradere fastvaren på din Rolly-enhet, vil du kunne fjernstyre Rolly fra datamaskinen.

Ved å etablere en BLUETOOTH-tilkobling i BLUETOOTH-modus mellom datamaskinen* og Rolly, vil du kunne bruke følgende funksjoner ved å fjernstyre Rolly fra datamaskinen*:

 • Du vil kunne åpne sporlisten på Rolly, og se tittelen på sporet som spilles av.
 • Du vil kunne spille av musikk etter at du har valgt et spor på Rolly, og latt Rolly bevege seg fritt (fram og tilbake, samt rotere) i takt med musikken.
 • Du vil kunne lytte på musikk eller bevegelser fra opp til 7 Rolly-enheter samtidig**.

* Last ned og installer Rolly Remote på datamaskinen din først. Datamaskiner med BLUETOOTH må støtte en SSP-profil for å kunne etablere en BLUETOOTH-tilkobling i BLUETOOTH-modus. En BLUTEOOTH-tilkobling er ikke nødvendigvis støttet på alle datamaskiner med samme profil som de denne enheten benytter.

** Avhengig av datamaskinen, kan Rolly Remote koble seg opp til inntil 7 Rolly-enheter samtidig.

Klikk her for å gå til nedlastingssiden for fastvareoppdateringen til SEP-30BT.

Målprodukter

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Datamaskinmiljø

OS
 • Windows Vista® Ultimate (Inkludert servicepakke 1)
 • Windows Vista® Business (Inkludert servicepakke 1)
 • Windows Vista® Home Premium (Inkludert servicepakke 1)
 • Windows Vista® Home Basic (Inkludert servicepakke 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Servicepakke 2 eller nyere)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Servicepakke 2 eller nyere)
 • Windows XP Professional (Servicepakke 2 eller nyere)
 • Windows XP Home Edition (Servicepakke 2 eller nyere)

Kun engelske versjoner av operativsystemene er støttet. 64-biters versjoner av operativsystemene er ikke støttet. Andre operativsystemer enn de som er angitt over er ikke støttet.

Maskinvarekrav
CPU:

For Windows Vista, 800MHz Pentium III eller høyere. For Windows XP, 450MHz Pentium III eller høyere.

Minne:

For Windows Vista, 512MB eller mer (1GB eller mer er anbefalt). For Windows XP, 256MB eller mer (512GB eller mer er anbefalt).

Skjerm:

1024x768 punkter eller mer med Tusener av farger (16-biters) eller mer (Hvis du benytter 256 farger eller mindre kan det føre til feil i programmet).

Installer

For å kunne installere dette programmet på Windows Vista/ Windows XP, må du være logget på som en administrator.

Følg trinnene nedenfor for å laste ned Rolly Remote 1.0:

 1. Koble datamaskinen til internett.

 2. Opprett følgende mappe for lagring av den nedlastede filen på harddisken din. Anta at mappen kalles rr10_dl, og at den er lagt på C-stasjonen.

 3. Last ned følgende fil i mappen som du opprettet i trinn 2: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17 511KB).

 4. Standard nedlastingstid er omtrent 3 minutter på en linje med en nedlastingshastighet på ca. 1 Mbps, og omtrent 45 minutter på en linje med en nedlastingshastighet på 56 Kbps. Avhengig av internettmiljøet, kan det ta en del tid, og vi ber om forståelse for dette. (Når du er ferdig med å lese disse instruksjonene, kan du klikke på "Download" (Last ned) i bunnen av denne siden. Nedlastingen av filen over vil da starte. Følg instruksjonene si dialogboksen på skjermen).

 5. Når nedlastingen er ferdig, må du velge Views (Visninger) -Details (Detaljer) i Explorer (Utforsker) for å kontrollere filstørrelsen. Hvis filstørrelsen er den samme som vist ovenfor, er nedlastingen vellykket. Hvis filstørrelsen ikke er den samme som angitt ovenfor, må du slette det du har lastet ned og laste ned filen på nytt.
Merk:

Ikke la datamaskinen gå i vente- eller dvalemodus mens du laster ned filen.

Installeringsprosedyre

Hvis nedlastingen av RollyRemoteInstaller_EU.exe er fullført, må du følge trinnene nedenfor for å installere programmet på Windows.

 1. Lukk alle åpne programmer, og koble fra ev. tilkoblet utstyr (Rolly og lignende) fra datamaskinen.

 2. Klikk Start på oppgavelinjen, og velg deretter Run (Kjør). Dialogboksen Run (Kjør) vil vises.

  Hvis du har Windows Vista, må du klikke på Start - All Programs (Alle programmer) - Accessories (Tilbehør) - Run (Kjør) for å starte dialogboksen Run (Kjør).

 3. Tast inn C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe og klikk OK for å starte installeringen.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

 5. Når du får beskjed om at installeringen er ferdig, må du klikke Finish (Fullfør) og starte datamaskinen på nytt.

 6. Start Rolly Remote 1.0. Hvis Rolly Remote Version 1.0.00.12050 vises på dialogboksen Version Information of Rolly Remote (Versjonsinformasjon for Rolly Remote), som du finner under Help (Hjelp), er installeringen vellykket.

Filinformasjon

Filnavn

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Filstørrelse

 • 17.51 Mb