Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Om denne nedlastingen

 • Navn:Oppdatering av fastvare for nettverk 2.01.2.16 for SA-NS310/410/510
 • Releasedato:18/07/2013
 • Fordeler og forbedringer
  • Windows 8-kompatibilitet lagt til. Høyttaleren vises i enhetsvisningen.
  • DLNA-søkefunksjon lagt til. Denne funksjonen kan legges til søk etter andre DLNA-kompatible enheter.
  • Enkelte andre problemer er løst.

Nedlasting

Ved å laste ned siste versjon av systemapplikasjonen, kan du ta i bruk de nyeste funksjonene. Enheten går inn på Sony-serveren for å oppdatere systemet. Hvis en ny oppdatering er tilgjengelig, lyser UPDATE-lampen når du er koblet til internett. Forsikre deg om at andre enheter som er koblet til systemet er stoppet før du oppdaterer programvaren.

Hvordan oppdatere?

 1. Plugg nettstøpselet i stikkontakten.
 2. Slå på enheten. Når en ny oppdatering er tilgjengelig, lyser UPDATE-lampen grønt mens enheten er koblet til internett.
 3. Trykk og hold UPDATE-knappen nederst på enheten inne til lampen slukker.Oppdateringen starter. UPDATE-lampen blinker mens oppdateringen pågår.

Merk:

 • Det tar ca. 5 minutter å fullføre oppdateringen.
 • Ikke utfør noen oppgaver mens oppdateringen pågår.
  • Slå av enheten
  • Trekk ut nettstøpslet
  • Koble til eller fra nettverkskabelen (LAN)
 • Du må sette opp en proxyserver for å kunne bruke internett via en proxyserver.