Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (05/02/2013)

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony bryr seg alltid om kvalitet og kundetilfredshet, og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for SLT-A57-kameraet med utbyttbar linse. Se avsnittet om nedlasting og installasjon på denne siden som beskriver hvordan du laster ned og installerer fastvareoppgraderingen.

Viktig:

Hvis du har spørsmål om oppgraderingen av fastvare, kontakter du SonyBekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.1.04 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Gjeldende modeller

Denne fastvareoppdateringen gjelder bare SLT-A57 som i dag har versjon 1.03 eller lavere av fastvaren

Forbedringer

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren i SLT-A57 til versjon 1.04, og inneholder følgende fordeler:


Støtter følgende automatisk kompensering-kompatible linser: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systemkrav

Forbereder oppdatering av fastvare

 • Datamaskin-maskinvare
  • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
  • RAM: 512MB eller mer
   Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FM500H
   eller
   Strømadapter AC-PW20AM (selges separat)

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20AM (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Installer

Viktige merknader:

 • Når du oppgraderer fastvaren, må du bruke et fulladet batteri av typen NP-FM50H eller en adapter av typen AC-PW20AM (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Ikke dekk til sensorene i søkeren (A.) under oppdateringen, da LCD-skjermen kan bytte til søkeren hvis du gjør det. Hvis du ikke kan se noe på LCD-skjermen, må du trykke [FINDER / LCD] (B.).

Trinn 1: Laste ned fastvareoppgraderingen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_SLTA57V104.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

  Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.

 1. Dobbelklikk på filen [Update_SLTA57V104.dmg] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.
 2. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_SLTA57V104]) pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.


  1. Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.


 6. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 7. I henhold til instruksjonene i Firmware Updater MAC velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 8. Hvis du ikke har gjort det allerede må du ta minnekortet ut av kameraet.
 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 10. Klikk Next (Neste) på Firmware Updater MAC. Figur 4 vises i Firmware Updater MAC, og Figur 5 vises på LCD-skjermen på kameraet.
  • Når du klikker Next (neste) må du ikke dekke til sensorene til søkeren (A.Figur 6) under oppdateringen, da LCD-skjermen kan vise bildet fra søkeren. Hvis du ikke kan se noe på LCD-skjermen, må du trykke [FINDER / LCD] ((B.)Figur 6).
  • Hvis Figur 2 ikke vises på LCD-skjermen til kameraet må du koble USB-kabelen fra kameraet og fortsette til "Gjenopprettingsprosedyre" som er beskrevet i bunnen av siden.

  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer. - Koble USB-kabelen fra og til igjen. - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre.
  Enkelte ganger når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du ta ut batteriet eller strømadapteren fra kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".

  Figur: 4

  Figur: 5

  Figur: 6

 11. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 4 og 5, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 7)
 12. Når du har bekreftet at gjeldende versjon er Ver.1.01 eller Ver.1.02 eller Ver.1.03, må du klikke Next (Neste).

  Figur 7: Oppdatering er nødvendig.


 13. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn.
 14. Klikk Next (Neste) på Firmware Updater MAC (Figur 11).

 15. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 12 vises.Klikk Run (kjør)
  for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 5 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 16. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 13. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Figur 13

 17. Merk: Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.04.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under. (Figur 14)