Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Om denne nedlastingen

 • Navn:Fastvareoppdatering Ver.1.02 for SLT-A99 (Macintosh)
 • Utgivelsesdato: 27/08/2013
 • Fordeler og forbedringer:
  • Tillegg av HDMI simultant utgangsmodus: Under filmopptak kan kameraet vise en jevn video i 50fps både på en ekstern skjerm koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel, og kameraets LCD-skjerm.
   Merk: Kameraet må være i filmmodus med alternativet [HDMI Info. Display] (HDMI-informasjon, skjerm) satt til [Off] (Av).

Følgende fordeler opg forbedringer i den forrige oppdateringen er inkludert i versjon 1.02:

 • Støtter følgende "Dual AF"-kompatible linser: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Støtter følgende automatisk kompensering-kompatible linser: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.1.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel processor*
  * Prosessorene Core Solo og Core Duo støttes ikke lengre.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FM500H
   eller
   Strømadapter AC-PW10AM (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppgraderer fastvaren, må du bruke et fulladet batteri av typen NP-FM500H eller en adapter av typen AC-PW10AM (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Ikke dekk til sensorene i søkeren under oppdateringen, da LCD-skjermen kan bytte til søkeren hvis du gjør det. Hvis du ikke kan se noe på LCD-skjermen, må du trykke [FINDER / LCD].
 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_SLTA99V102.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_SLTA99V102] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 8. Hvis du ikke har gjort det allerede må du ta minnekortet ut av kameraet.
 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 10. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet.
  • Når du klikker Next (neste) må du ikke dekke til sensorene til søkeren (Figur 2.1) under oppdateringen, da LCD-skjermen kan vise bildet fra søkeren. Hvis du ikke kan se noe på LCD-skjermen, må du trykke [FINDER / LCD] (Figur 2.1).
  • Hvis Figur 2 ikke vises på LCD-skjermen til kameraet må du koble USB-kabelen fra kameraet og fortsette til "Gjenopprettingsprosedyre" som er beskrevet i bunnen av siden.
  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
  Figur 1Figur 2
  Figur 2.1

 11. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 12. Etter at du har bekreftet [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.01 eller lavere], må du klikke Neste .

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.1.02], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.
  Figur 3

 13. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 14. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når midten av styrehjulet blir trykket ned. Fortsett til neste trinn.

 15. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 4).
 16. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 17. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 5


 18. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 6. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 6


 19. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.02.

 1. Velg Menu --> (Meny) Setup (Konfigurer) --> Version (Versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.