Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (25/12/2014) :

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren i SMP-N100 til versjon M05.R.086, og inneholder følgende fordeler:

 • Improves the encryption security

Fordeler til tidligere oppdateringer som er inkludert i versjon M05.R.086:

 • Legger til støtte for funksjonen Party Streaming™
 • Legger til støtte for rendringsfunksjonen
 • Forbedrer HDMI-funksjonen


Advarsel:

 • Dette verktøyet er bare for versjoner av SMP-N100 som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • Følg oppgraderingsinstruksjonene for fastvare nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppgraderingsprosessen, og føre til at systemet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av spilleren eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppgraderingen, kan det føre til at systemet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Din SMP-N100 vil bli tilbakestilt til fabrikkoppsettet. Når du er ferdig med å installere oppgraderingen, må du konfigurere spilleren på nytt.

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som mediespilleren for nettverket er tilkoblet er valgt.
 • Slå på mediespilleren for nettverket.
 • Vent til xross media bar™-menyen vises på TV-apparatet før du går videre.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge "Setup" (oppsett) - "System Information" (systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å utheve "System Information" (Systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Fastvareversjonen som er installert på mediespilleren for nettverket vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Hvis versjonsnummeret er M.05.R.086 eller høyere, er det ikke nødvendig å installere denne oppgraderingen.

Fastvaren til mediespilleren for nettverk, SMP-N100, kan bare bli oppdatert ved hjelp av en nettverksoppdatering.

 • Hvis du ønsker å oppgradere, må du koble mediespilleren for nettverk til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 • Se avsnittet "Nettverksoppgradering" under for mer informasjon.

 • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av mediespilleren for nettverk eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppgraderingen, kan det føre til at mediespilleren for nettverk ikke svarer eller krever reparasjon.
 • For å kunne bruke denne oppgraderingsmetoden, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
 • For å kunne utføre denne fastvareoppgraderingen, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.

Fastvareoppgraderingen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen.

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som mediespilleren for nettverket er tilkoblet er valgt.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på mediespilleren for nettverk til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på mediespilleren for nettverket.
 4. På xross media bar™-menyen må du bruke piltastene på fjernkontrollen for å velge "Setup" (oppsett) - "Network Update" (nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.
 5. Meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) vises på TV-apparatet.
 6. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 7. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises på TV-apparatet.
 8. Under nedlastingen vil meldingen "DL */9" bli vist på TV-skjermen.
  Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer nedlastingsprosessen.
 9. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og "VUP" (versjonsoppdatering) vises på TV-skjermen.
 10. Mens oppgraderingen installeres, vises meldingen "VUP */9" på TV-skjermen.
  Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer oppgraderingsprosessen.
 11. Mediespilleren for nettverk vil slå seg av automatisk.
 12. Slå på mediespilleren for nettverket.
 13. Sjekk den aktuelle fastvareversjonen for å bekrefte at oppgradering er vellykket installert.

Merk:

 • Hvis de tre siste sifrene er 086, er fastvareoppgraderingen vellykket.

Mulige problemer relatert til en nettverksoppdateringNår du kjører en nettverksoppgradering viser TV-skjermen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes), og du kan ikke oppgradere fastvaren.

Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til SMP-N100 er korrekte.

 1. Kontroller Ethernet-kabelen og se at den er korrekt satt inn i nettverkskontakten (LAN) på spilleren, og internett-kilden.
 2. Kontroller at innstillingene på mediespilleren for nettverk er korrekte, og at spilleren har fått en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
 3. Følg instruksjonene for nettverksoppdatering igjen.


Strømmen ble slått av under oppgraderingsprosessen.

Slå på mediespilleren for nettverk og følg deretter instruksjonene for nettverksoppgradering igjen.Nettverksoppdateringen består av to deler. Først nedlastingen av oppdateringen, og deretter selve oppdateringen. Hvis oppdateringsprosessen fortsatt ikke er ferdig 30 minutter etter at nedlastingen var ferdig.

 1. Trekk strømkontakten (strømledning) ut fra veggkontakten (strømnettet), og sett den deretter inn etter flere minutter.
 2. Slå på SMP-N100.
 3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony .