Gjeldende modeller

 • SMP-N200

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din mediespiller for nettverk.

 • Utgivelsesdato: 25/12/2014
 • Navn: M10.R.0631
 • Gjeldende modeller: SMP-N200
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer krypteringsikkerheten
 • Begrensninger: bare for bruk på mediespillere for nettverk som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny mediespiller for nettverk. Hvis versjonsnummeret er M10.R.0631 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen som mediespiller for nettverk er koblet til er valgt. Hvis spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på mediespiller for nettverk og vent til du ser XrossMediaBar™-skjermbildet.
 3. På XrossMediaBar må velge Setup (Oppsett) > System Settings (Systeminnstillinger) og deretter velge ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 4. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER.
 5. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version M10.R.0631 " - Hvis versjonsnummeret er M10.R.0631 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Prosedyren tar normalt mellom 15-30 minutter. Sett først opp utstyret.

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble mediespilleren for nettverk til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade din mediespiller for nettverk.
 • Ikke så av mediespilleren for nettverk eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Sett opp utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen som mediespiller for nettverk er koblet til er valgt. Hvis spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på mediespilleren for nettverk til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på mediespilleren for nettverket.

Hent ned oppdateringen:

 1. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> Network Update (nettverksoppdatering) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
 2. Meldingen Perform version update? (utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet.
 3. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 4. Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet.
 5. Under nedlastingen vil du se meldingen DL */9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen.
 6. Når nedlastingen er fullført, starter oppdateringen og meldingen VUP vises på TV-skjermen.
 7. Under oppdateringen vil du se "VUP */9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 for å indikere fremdriften.
 8. Når spilleren slår seg av automatisk er oppdateringen fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er ferdig.
 9. Slå på spilleren.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M10.R.0631, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av mediespilleren for nettverk når du bruker internett.

 • Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes) vises på TV-skjermen.
  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.
  1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
  2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om mediespilleren for nettverk har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server").
  3. Prøv oppdateringen igjen.

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå av spilleren og prøv oppdateringen igjen.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå.
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på mediespilleren for nettverket.
  3. Prøv oppdateringen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice