Om denne nedlastingen

For brukere som ønsker å migrere fra CONNECT Player til SonicStage CP tilbyr Sony et program som håndterer overføringen av filer mellom CONNECT Player og SonicStage CP.

 1. Systemkrav:
 • CONNECT Player må være versjon 1.0.04.
 • SonicStage CP (SonicStage ver.4.0) må være installert på datamaskinen.
 • Slett alle sanger på Walkman A-serien (Se prosedyren nedenfor for informasjon om hvordan du sletter alle spor).
  Prosedyre for formatering av A-serien:
  1. Koble "WALKMAN" til CONNECT Player.
  2. Gå til Tools (Verktøy), og deretter Advanced (Avansert).
  3. Velg High-preference (Høy-preferanse).
  4. Formater enheten.

   MERK: Alle sanger og innstillinger vil bli slettet.
 1. Flytt alle sanger ved hjelp av SonicStage CP Migration Tool.

  Last ned SonicStage CP migration tool CP-EXPORTPL-1.0.05.06190.exe (3 064 520 byte) til datamaskinen.
  1. Kjør filen.
  2. Programmet vil starte (Se nedenfor).
  3. Klikk Next (Neste)
  4. Klikk OK.
  5. Klikk Open folder (Åpne mappe) og Start SonicStage.
  6. Dra den opprettede spillelisten til My Library (Mitt bibliotek) for å registrere sporene i SonicStage.
  7. Lukk mappen.
  8. Klikk Next (Neste).
  9. Klikk Finish (Fullfør).
  10. Angi en rangering hvis nødvendig.
  11. Overfør innholdet i biblioteket til din Walkman.