Om denne nedlastingen

 • Utgivelsesdato: 13/02/2012
 • Modellene det gjelder og filnavn:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Fordeler og forbedringer: Støtter endring av innholdsdistribusjonsmetoden for SHOUTcast Internettradio.

  Merk: Det kan hende det ikke er mulig å lytte til innholdet hvis leveringstjenesten stenges eller hvis innholdssendingssystemet endres.

Installer

Dette trenger du

 • Windows PC med tilgang til Internett
 • LAN-kabel for å koble mottakeren til Internett
 • Medfølgende CD-ROM
  • ES Utility 1.0 eller 2.0
  Hvis du ikke har CD-en med ES Utility, kan du laste ned programmet på datamaskinen. Se installasjonsprosedyrene for ES Utility for å få mer informasjon.

 • Operativsystem
  • For ES Utility 1.0 eller 2.0: Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1, 32 biter/64 biter) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3, 32 biter)
 • Minstekrav til datamaskin:
  • Prosessor: Celeron
  • Klokkehastighet: 1 GHz eller høyere
  • Minne (RAM) (Windows XP): 512 MB eller mer
  • Harddisk: 20 MB eller mer ledig diskplass.
   280 MB ledig diskplass er påkrevd når .NET Framework 2.0 ikke er installert.
  • Skjerm: 1024 × 768, High Color (65536 farger) eller bedre oppløsning
  • Nettverk: 100Base-TX eller høyere

Slik sørger du for at oppdateringen går glatt

Oppdatering er vanligvis meget enkelt. Slik kan du sørge for at det går bra første gang:

 • Les nøye gjennom instruksjonene.
 • Ikke slå av mottakeren – eller koble fra strømmen – når den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Angi mastervolum til -∞ før betjening.
 • Koble til nettverket med en kablet tilkobling for sikrere oppdatering

Installasjon av ES Utility

ES Utility-programvaren er påkrevd for å utføre programvareoppdateringen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere ES Utility-programvaren på datamaskinen:

Merk: Du behøver ikke installere ES Utility hvis du har installert dette verktøyet tidligere.

 1. Slå på datamaskinen og logg på som administrator eller med en konto med administratorrettigheter.
 2. Sett den medfølgende ES Utility CD-en inn i CD-ROM-stasjonen.
 3. Installasjonsprogrammet starter automatisk og viser skjermbildet med programvareoppsett.
  • Hvis installasjonsprogrammet ikke starter, kan du navigere til CD-ROM-filene og dobbeltklikke på filen SetupLauncher.exe.
  • Hvis du ikke har ES Utility CD-en, kan du laste ned ES Utility-programmet for datamaskinen her, åpne nedlastingsmappen og deretter dobbeltklikke på filen SetupLauncher.exe.
 4. Installer ES Utility-programvaren ved å følge instruksjonene som blir gitt på skjermen.
 5. Når du kommer til skjermbildet Welcome to the Software Setup (Velkommen til programvareoppsettet), leser du avtalen, og hvis du godtar den, klikker du på I accept the terms of the license agreement (Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen) og klikker på Next (Neste).
 6. I skjermbildet Software Setup (Programvareoppsett) under Software (Programvare), klikker du på ES Utility-ikonet. 7. I skjermbildet Software Setup (Programvareoppsett) under ES Utility, klikker du på Install (Installer).
 8. I skjermbildet Welcome to the ES Installer (Velkommen til ES Installer), klikker du på Next (Neste).
 9. I skjermbildet Setup Type (Installeringstype), velger du Custom (Tilpasset), og deretter klikker du på Next (Neste).
 10. I skjermbildet Choose a Destination Folder (Velg en destinasjonsmappe), klikker du på Next (Neste).
 11. I skjermbildet Add a desktop shortcut (Legg til snarvei på skrivebordet), velger du Add a shortcut to the desktop (Legg til snarvei på skrivebordet), og klikker på Next (Neste).
 12. I skjermbildet Install the program (Installer programmet), klikker du på Install (Installer).
 13. I skjermbildet ES Utility was successfully installed (ES Utility ble installert), klikker du på Finish (Fullfør).

  Programvaren er installert og ES Utility-ikonet ligger på skrivebordet.Last ned og installer oppdateringen

 1. Last ned programvarefilen på skrivebordet.
  • Les og godta vilkårene nedenfor, og klikk på Download file (Last ned fil).
  • Når du blir bedt om det, lagrer du filen på skrivebordet.
 2. Koble mottakeren til nettverket med en LAN-kabel.
 3. Kontroller at mottakeren er koblet til TV-en.
 4. Slå på mottakeren, og vent 30-50 sekunder på U-com-kommunikasjonen.
 5. På mottakerens fjernkontroll trykker du på GUI MODE for å vise GUI MODE ON på skjermen.
 6. Kontroller at TV-en er slått på. Menyen vises på TV-skjermen.
  Merk: Hvis mottakeren allerede er konfigurert for å koble til hjemmenettverket, kan du hoppe til trinn 11
 7. På fjernkontrollen bruker du pil opp/ned for å velge Settings (Innstillinger) - Network (Nettverk)- Network Setup (Nettverksoppsett). 8. I menyen Network Setup (Nettverksoppsett)velger du Internet Setup (Internettoppsett). 9. I skjermbildet Internet Setup (Internettoppsett)velger du Connect Automatically (DHCP) (Koble til automatisk (DHCP)).
  Meldingen Connecting... Please wait. (Kobler til ... Vent litt.) kan vises. 10. Når mottakeren er koblet til nettverket, velger du Finish (Fullfør) og trykker på Enter.
 11. Bruk pil opp/ned og Enter for å velge Settings (Innstillinger) -System - System Update (Systemoppdatering) i menyvinduet.
 12. Velg PC update (Datamaskinoppdatering), velg Start og trykk på Enter.
 13. Vinduet PC update (Datamaskinoppdatering) vises.
 14. På datamaskinen dobbeltklikker du på ES Utility.
 15. Dobbeltklikk på mottakeren som skal kobles til nettverket.
 16. I skjermbildet ES Utility beveger du rullemenyen til venstre for å velge System.
 17. I skjermbildet System Settings (Systeminnstillinger), til høyre for File Path (Filbane), klikker du på Browse (Bla gjennom) for å finne filen du lastet ned.
 18. Klikk på Start Update (Start oppdatering).
 19. I skjermbildet Start Update (Start oppdatering) klikker du på Yes (Ja) for å starte oppdateringsprosessen. Denne oppdateringen tar 15-30 minutter.
  Merk: MULTI CHANNEL DECODING-lyset på frontpanelet blinker under oppdateringen. Når oppdateringen er ferdig, stopper blinkingen.
 20. Når oppdateringen er ferdig, klikker du på Exit (Avslutt).
 21. Slå av mottakeren og koble den fra datamaskinen.

Programvareoppdateringen er fullført.

Spørsmål og svar

Trenger du mer informasjon?

Se våre Ofte spurte spørsmål om oppdatering av programvare

Hvordan kontrollerer jeg programvareversjonen i mottakeren?

 1. På fjernkontrollen trykker du på GUI MODE for å vise GUI MODE OFF på mottakerskjermen.
 2. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen, trykk deretter på pil opp/ned for å velge System Settings (Systeminnstillinger), og trykk på Enter.
 3. Bruk pil opp/ned for å velge VERSION x.xxx. Da vises gjeldende versjonsinformasjon for mottakeren.

Feilsøking

Hvis oppdateringen ikke ble fullført, kan du gjøre følgende:

 • Kontroller at du har lastet ned riktig fil for mottakeren din.
 • Kontroller brannmurinnstillingene:
  • Når du bruker brannmuren i Windows: Legg ES Utility til i unntakene for brannmuren. (se brukerhåndboken for datamaskinen eller hjemmesiden for Windows for å få mer informasjon).
  • Når du bruker en generell brannmur: Deaktiver brannmuren eller registrer ES Utility som et tillatt program. Se brukerhåndboken eller Hjelp for å få mer informasjon.

Filinformasjon

Filnavn

 • A64E_1069.zip