Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende STR-modeller:

 • STR-DN1030

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av AV-mottakeren.

 • Navn: Fastvare for AV-mottaker til versjon 1.095
 • Utgivelsesdato: 11/11/2014
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer lydforvrengningen til Netflix og DD+
 • Begrensninger: Bare for bruk på AV-mottakere solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottakermodell.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk HOME (hjem) - Menyen Home (hjem) vises nå på TV-skjermen.
 4. Velg "Settings" (innstillinger), og trykk deretter Enter. Innstillingsmenyen vises på fjernsynsskjermen.
 5. I menyen Settings (Innstillinger) merk Network (Nettverk) og velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 6. Velg Software Update (programvareoppdatering), og trykk deretter ENTER.
 7. Velg Version (versjon), og trykk deretter Enter.
 8. Fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen: - Hvis versjonsnummeret er 1.095 eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble AV-mottakeren til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade AV-mottakeren din.
 • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Sett opp utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på AV-mottakeren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Hent ned oppdateringen:

 1. På fjern kontrollen til AV-mottakeren må du trykke HOME (hjem), og deretter vente til menyen Home (hjem) vises på TV-apparatet før du går videre.
 2. Velg Settings (innstillinger) på menyen Home (hjem), og trykk deretter Enter.- Menylisten til menyen Settings (innstillinger) vises på TV-skjermen.
 3. Velg Network (nettverk), og trykk Enter.
 4. Velg Software Update (programvareoppdatering), og trykk deretter Enter.
 5. Velg Update (oppdater), og trykk deretter Enter.
 6. Når meldingen "Found latest update." (fant siste oppdatering) vises, må du trykke Enter.
 7. Velg OK og trykk deretter Enter. Bekreft meldingen og les i tillegg "SLUTTBRUKERLISENS FOR PROGRAMVARE FRA SONY". Trykk deretter Enter.
 8. Velg Agree (godtar), og trykk deretter Enter.
 9. "Complete!" (fullført!) vises når programvareoppdateringen er ferdig. Når oppgraderingen er fullført, starter AV-mottakeren automatisk på nytt.
 10. Kontroller den gjeldende fastvareversjon som en kontroll på at oppgraderingen var vellykket.- Hvis versjonsnummeret er 1.095, var oppgraderingen av fastvaren vellykket.

Spørsmål og svar

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av AV-mottakerfastvaren når du bruker Internett.

Meldingen "Cannot connect" (Får ikke koblet til) vises på TV-skjermen.
Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.

 1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
 2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om AV-mottakeren har fått sin egen IP-adresse eller ikke.
 3. Prøv oppdateringen igjen.

Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
Slå av mottakeren og prøv oppdateringen igjen.

Oppdateringen har holdt på i over 40 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå.

 1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
 2. Mottakeren vil motta programvaren automatisk.
  Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice