Gjeldende modeller

Denne driveren er til følgende hodesettforsterkermodeller:
 • TA-ZH1ES

Om denne nedlastingen

 • Navn: Driver til hodetelefonforsterker versjon 1.0.0
 • Utgivelsesdato: 12.10.2016
 • Må jeg laste den ned? Du må laste den ned hvis du ønsker å koble hodetelefonforsterkeren til en datamaskin med Windows
 • Fordeler og forbedringer: Du vil kunne bruke den bærbare DAC/hodetelefonforsterkeren med høyoppløselig lyd på en datamaskin med Windows

Systemkrav

Driveren til hodetelefonforsterkeren erkompatibel med de fleste vanlige versjoner av Windows:

 • Windows 10 Home/Pro (32 biter / 64 biter)
 • Windows 8.1 (32 biter / 64 biter)
 • Windows 8 (32 biter / 64 biter)
 • Windows 7 (Service Pack 1 eller nyere, 32 biter / 64 biter)
 • Windows Vista 32 biter (Service Pack 2 eller nyere, 32 biter / 64 biter)

Kontroller at du har installert de nyeste Windows-oppdateringene for systemet ditt. Merk at vi ikke kan garantere at denne programvaren fungerer på alle datamaskiner, selv om datamaskinen oppfyller systemkravene ovenfor.

Alle operativsystemer må være forhåndsinstallert. Vi kan ikke garantere at driveren fungerer på operativsystemer som er blitt oppgradert, er laget personlig eller som eksisterer som ett av mange systemer (såkalt multi-booting).

Maskinvare
 • Tilgjengelig USB-port (USB 2.0-kompatibel)

Nedlasting

Før du installerer driveren for den bærbare DAC/hodetelefonforsterkeren med høyoppløselig lyd, må du laste ned selve driverfilen. Denne omfatter alt du trenger for å installere driveren.

Kontroller at du er logget på som administrator på datamaskinen for å kunne laste ned driverfilen. Du må se i brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvordan du logger på som administrator.

 1. Kontroller at du er koblet til Internett.
 2. Start nedlastingen ved å klikke på koblingen nedenfor.
 3. Les lisensavtalen for programvarenedlasting. Hvis du samtykker, klikker du på Accept Agreement.
 4. Når det dukker opp en dialogboks for fillagring, velger du hvilken mappe på harddisken som driveren skal lastes ned til.
 5. Følgende fil lastes ned til den valgte mappen: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (Filstørrelse: 58,1 MB (61 017 769 byte))

Merk: Ikke la systemet gå i ventemodus, hvilemodus eller dvalemodus i løpet av nedlastingen.

Installer

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere driveren for hodetelefonforsterkeren.

Følg instruksjonene for ditt operativsystem nedenfor for å installere programvaren.

Sørg for at du er logget på som administrator under installasjonen. Du må se i brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvordan du logger på som administrator.

 1. Ikke koble til hodetelefonforsterkeren før driveren er installert.
 2. Lagre alt av arbeid og lukk alle andre programmer
 3. Pakk ut den komprimerte filen og start Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup.exe i mappen.
 4. Følg instruksjonene fra oppsettveiviseren for å installere driveren. Hvis skjermen for brukerkontokontroll vises, klikker du på [Yes] (Ja) eller [Continue] (Fortsett).
 5. Datamaskinen gjenkjenner hodetelefonforsterkeren etter installasjonen.
Etter installeringen av Windows-driveren
 1. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Bruk USB-porten (type B) på bakpanelet til hodetelefonforsterkeren.
 2. Slå på hodetelefonforsterkeren.
 3. Velg funksjonen PC (USB-B) ved å trykke på knappen INPUT på enheten, eller ved hjelp av fjernkontrollen.
 4. Hvis installeringen er fullført, legges TA-ZH1ES til Lyd, video- og spillkontrollere i Enhetsbehandling.
Feilsøking: Det kommer ingen lyd når du bruker USB-porten på baksiden

Kontroller følgende hvis du ikke hører lyd fra datamaskinen.

 1. Kontrolleres på hodetelefonforsterkeren
  1. Kontroller at strømmen er på og at volumet er riktig stilt inn.
  2. Kontroller at den valgte inngangen er satt til PC (USB-B).
 2. Kontrolleres på datamaskinen med Windows
  1. Kontroller at driveren ble installert på riktig måte. Hvis installeringen er fullført, skal TA-ZH1ES vises i Enhetsbehandling ([Min datamaskin] → [Egenskaper] → [Enhetsbehandling]). Kontroller at det ikke vises noen advarselsskilt. Hvis TA-ZH1ES ikke vises, må du avinstallere og installere driveren på nytt.
  2. Enkelte avspillingsprogramvarer gjør det mulig for brukeren å velge hvilken enhet lyden skal spilles av på. Hvis du bruker slik programvare, må du bekrefte at Sony Headphone Amplifier Driver (hodetelefonforsterkerdriver fra Sony) er valgt.
  3. Kontroller at TA-ZH1ES er valgt som avspillingsenheten på datamaskinen ([Start]→[Kontrollpanel] →[Maskinvare og lyd]→[Lyd]). Kontroller også at volumet er høyt nok og ikke dempet i [Egenskap]-menyen til TA-ZH1ES.