Om denne nedlastingen

Tillagte funksjoner:
 1. Det blir mulig å konvertere en melding til Macromedia Flash-fil (SWF). Du kan konvertere en melding til en Macromedia Flash-fil (SWF) ved å angi bildestørrelse, lydkvalitet, mål og effekt (overganger o.l.). En konvertert Flash-fil (SWF) kan bli spilt av med Flash Player versjon 6 eller nyere, eller i en nettleser med en pluginn for Flash Player versjon 6 eller nyere installert.
 2. JPEG-filer som er tatt med andre enheter enn en Visual IC-opptaker er ikke støttet. I tidligere versjoner av Visual and Voice Editor var det bare mulig å bruke bilder som var tatt med en Visual IC-opptaker som tittelbilder og bokmerker. Det er nå mulig å registrere andre JPEG-filer enn de som er tatt med en Visual IC-opptaker som tittelbilder og bokmerker.
 3. Andre forbedringer er gjennomført for å løse flere feil i programmet.

Les filen "Read me" (Les meg) for mer informasjon om de foregående forbedringene.

Gjeldende produkt:

Denne oppgraderingen er kun beregnet på følgende program:

 • Visual and Voice Editor versjon 1.0 og 1.1.

OS:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

For brukere av Windows® XP

 • Du må være logget inn som en bruker med administratorrettigheter for å kunne installere denne oppdateringen.

For brukere av Windows® 2000 Professional

 • Du må være logget inn som en bruker med administratorrettigheter for å kunne installere denne oppdateringen.

Følg trinnene nedenfor for å laste ned programmet.

Installer

Følg trinnene nedenfor for å laste ned filen "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14 783 KB):

 1. Opprett en mappen med navnet VVE_Up på din C:\-stasjon.
 2. Last ned filen "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" og lagre den i mappen VVE_Up.
 3. Når nedlastingen er ferdig, må du kontrollere størrelsen til filen på følgende måte:
  • Velg View (Vis) -> Details (Detaljer) i Windows Explorer (Windows Utforsker).
  • Hvis filstørrelsen er rett (14 783KB), er nedlastingen vellykket.
  • Hvis ikke må du slette alle de nedlastede filene, og laste de ned på nytt igjen.
Installeringsprosedyre

Når nedlastingen er ferdig, må du oppgradere programmet i henhold til trinnene nedenfor:

 1. Lukk alle programmer som er åpne.
 2. Gå til Start og klikk Run (Kjør).
 3. I dialogboksen "Run" (Kjør) må du taste inn C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE og deretter klikke OK for å starte installeringen. (I dette tilfellet ble filen VVE1.2.01eUpgrade.EXE lastet ned til mappen C:\VVE_Up
 4. Når meldingen "Visual and Voice Editor has been successfully installed." (Installeringen av Visual and Voice Editor var vellykket), må du klikke Finish (Fullfør).
 5. Nå er du ferdig med oppdateringen. Start datamaskinen på nytt.
 6. Kontroller om oppdateringen var vellykket på en følgende måter:
  • Lukk opp filen "\Program Files\Sony\Visual and Voice Editor \Readme.txt". Hvis "Improvements (Ver. 1.2.01)" er nevnt i teksten, er oppgraderingen vellykket.Eller,
  • Start "Visual and Voice Editor" og velg About Visual and Voice Editor (Om Visual and Voice Editor) på menyen Help (Hjelp). Hvis "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120" vises på dialogboksen About Visual and Voice Editor (Om ...), er oppdateringen vellykket.

Godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor for å starte nedlastingen

Filinformasjon

Filnavn

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Filstørrelse

 • 14.44 Mb