Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende STR-modell(er):

 • STR-DN2010

Om denne nedlastingen

 • Navn: N21E_1027.zip
 • Utgivelsesdato: 25/03/2015
 • Trenger jeg oppdatere? Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny STR-modell. Hvis du ikke er sikker, følger du disse instruksjonene for å se hvilken versjon av firmwaren du har
 • Fordeler og forbedringer:
  • Begrenser distribusjonsmetoden for SHOUTcast Internett-radio.
   Merk:Denne firmware-oppdateringen støtter API-endringer for SHOUTcast-serveren. Spesifikasjonene for SHOUTcast-funksjonaliteten endres ikke
 • Begrensninger: bare for bruk med STR-apparater som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land

Installer

Installer Setup Manager

For å oppdatere firmwaren trenger du Setup Manager. Hvis du ikke har installert Setup Manager, er det tilgjengelig på CD-en som fulgte med produktet. Du kan også laste ned installasjonspakken.

Slik installerer du Setup Manager

Last ned siste versjon

 1. Les vilkårene og betingelsene, og merk av boksen for å bekrefte at du godtar dem
 2. Klikk "Download" (Last ned) nedenfor
 3. Når du blir bedt om det må du lagre filen på skrivebordet

Installer programmet

Kontroller at utstyret er tilkoblet

 1. Slå av mottakeren og koble den til nettverket med en LAN-kabel.
 2. Pass på at mottakeren er koblet til TV-en
 3. Slå på mottakeren og vent 30-50 sekunder på U-com-kommunikasjonen
 4. Slå på TV-en
 5. På fjernkontrollen trykker du GUI MODE. GUI MODE ON vises på mottakerens skjermvindu
 6. Menyen vises nå på TV-skjermen

Hvis mottakeren allerede er konfigurert for tilkobling til hjemmenettverket, går du til Update the firmware (Oppdater firmwaren).

Koble mottakeren til hjemmenettverket

 1. På fjernkontrollen bruker du Opp- og Ned-pilene for å velge Settings > Network > Network Setup (Innstillinger > Nettverk > Nettverkskonfigurering).Settings > Network > Network Setup

  Sony

 2. I Network Setup -menyen (Nettverkskonfigurering) velger du Internet Setup (Konfigurering av Internett)

  Sony

 3. Internet Setup-skjermen velger du Connect Automatically (DHCP), (Koble til automatisk). Meldingen "Connecting... Please wait." (Kobler til... vent litt) vises kanskje.

  Sony

 4. Når mottakeren er tilkoblet nettverket, velger du Finish (Avslutt) og trykker Enter
 5. Trykk på GUI MODE på fjernkontrollen. GUI MODE OFF vises på mottakerens skjermvindu.

Oppdater firmwaren

 1. Trykk på MENU (MENY) på fjernkontrollen. Velg System Settings (Systeminnstillinger), og trykk på Enter
 2. Bruk pil opp/ned for å velge UPDATE(PC) (OPPDATER PC), og trykk på Enter
 3. Bruk pil opp/ned for å velge PERMIT (TILLAT).
 4. Åpne Setup Manager på datamaskinen ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Slik installerer du Setup Manager
 5. Dobbeltklikk på Receiver-ikonet (Mottaker).
 6. I Setup Manager blar du til venstre for å velge System.
 7. I System Settings (Systeminnstillinger), ser du til høyre for File Path(Filbane) og klikker Browse (Bla gjennom) for å finne den nedlastede firmware-oppdateringsfilen. N21E_1027.zip
 8. Klikk Start Update (Start oppdatering).
 9. Under Start Update klikker du Yes (Ja) for å starte oppdateringen. Oppdateringen tar 15-30 minutter.
  Merk: Lyset for MULTI CHANNEL DECODING (flerkanaldekoding) på frontpanelet på mottakeren blinker under oppdateringen. Når oppdateringen er fullført, slutter lyset å blinke
 10. Når oppdateringen er fullført, klikker du Avslutt.
 11. Slå av mottakeren og koble den fra datamaskinen
 12. Oppdateringen av fastvaren er fullført

Kontroller mottakerens nåværende firmware-versjon

 1. På fjernkontrollen trykker du GUI MODE. GUI MODE ON vises på mottakerens skjermvindu
 2. Menyen vises nå på TV-skjermen
 3. Trykk på MENU (MENY) på fjernkontrollen. Trykk pil opp/ned for å velge System Settings (Systeminnstillinger), og trykk deretter på Enter-knappen.
 4. Bruk pil opp/ned for å velge VERSION x.xxx. Her vises din gjeldende firmware-versjon

Spørsmål og svar

Hvis oppdateringen mislykkes:

 1. Kontroller at du har lastet ned rett fil for din mottaker
 2. Sjekk brannmurinnstillingene dine. Brannmuren kan blokkere Setup Manager.
  • Hvis du bruker Windows Brannmur: Legg til Setup Manager i unntaksinnstillingene for Windows Brannmur i Kontrollpanelet
  • Hvis du bruker andre brannmurer: Deaktiver brannmuren eller registrer Setup Manager som et tillatt program. Du finner nærmere informasjon i Hjelp-delen for brannmuren din

Filinformasjon

Filnavn

 • N21E_1027.zip