• CPU: CPU Pentium III 500 MHz eller høyere (Pentium III 800 MHz eller høyere er anbefalt).
 • RAM: 256 MB eller mer (512 MB eller mer er anbefalt).
 • Harddisk: 500 MB eller mer ledig kapasitet på harddisk (Avhenger av din Windows-versjon, og det kan være behov for mer ledig plass for å kunne installere programvaren. Ekstra plass er også nødvendig hvis du planlegger å redigere bilder).
Merk:
 • Problemer kan oppstå hvis du kobler til flere USB-enheter på en datamaskin (Inkludert andre skrivere), eller hvis du bruker en hub (fordelingsenhet). Hvis du får problemer bør du redusere antallet tilkoblede enheter.
 • Du kan ikke styre skriveren fra en USB-enhet som benyttes samtidig med skriveren.
 • Ikke trekk ut USB-pluggen mens data blir overført, eller skrevet ut, da dette vil påvirke utskriften.
 • Skriveren støtter ikke vente- og dvalemodus, og oppstart fra disse modusene.
 • Du må ikke la datamaskinen som skriveren er tilkoblet få lov til å gå i en av disse modusene under utskrift. Hvis dette skjer kan det skje noe med utskriften.
 • Hvis du pauser en utskrift, og deretter gjenopptar utskriften igjen senere, kan det hende at utskriften ikke blir korrekt.
 • De anbefalte miljøene garanterer ikke at enheten vil fungere på alle datamaskiner.

Last ned:
 1. Sørg for at du er logget på som en administrator.
 2. Opprett følgende mappe på C-stasjonen: DPP_Driver
 3. Klikk Accept (Godta) nederst på denne siden for å begynne å laste ned
 4. Klikk Save (Lagre), og velg følgende mappe: C:\DPP_Driver
 5. Etter at nedlastingen er fullført, kan du gå til: C:\DPP_Driver og kontrollere at den nedlastede filen (DPPFP97W02.exe) er 5 058 424 byte. Hvis filstørrelsen ikke stemmer, laster du ned filen på nytt.


Viktige merknader:Du må ikke koble skriveren til datamaskinen før du blir bedt om det. Hvis du kobler skriveren til før du får beskjed om det, vil følgende vindu dukke opp:


For Windows 2000/XP/Vista:
 1. Vinduet med veiviseren [Search For New Hardware] (Søk etter ny maskinvare) (Windows 2000/XP) eller [Found New Hardware] (Ny maskinvare funnet) (Windows Vista) vises.
 2. Koble fra skriveren og klikk deretter [Cancel] (Avbryt).


For Windows 7:
 1. Skriveren vil bli registrert som en uspesifisert enhet.
 2. Installer den nedlastede driveren i henhold til instruksjonene nedenfor.
 3. Koble til skriveren og lukk opp [Devices and Printers] (Enheter og skrivere).
 4. Høyreklikk på ikonet til DPP-FP67/77, og velg [Troubleshoot] (Feilsøk).
 5. Velg [Apply this fix] (Bruk denne løsningen).


Installasjon:

Dobbelklikk ikonet til filen "DPPFP97W02.exe" på skrivebordet, og følg deretter instruksjonene for å installere programmet.