Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Om denne nedlastingen


Merknader: Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.

 • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
 • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du fremgangsmåten i brukerhåndboken for PXW-FS7M2.

Viktig

 • Sørg for at linsen er koblet til kameraet før du utfører oppdateringen.- Før du kobler linsen til kameraet må du sørge for at kameraet er slått av.


 • Utgivelsesdato: 30/08/2013
 • Gjeldende modeller navn på filen som skal lastes ned:
  ModellFilnavn
  SEL1855Update_SEL1855_V2.dmg
 • Fordeler og forbedringer:
  • Aktiverer funksjonen "Fast Hybrid AF" (rask hybrid AF).- Uten denne fastvareversjonen så vil kameraet bruke AF med normal kontrastregistrering, selv om Fast Hybrid AF (rask hybrid AF) er valgt.
   Merk: Fastvaren i kameraene NEX-5R eller NEX-6 må også oppdateres i tillegg til denne oppdateringen.

Systemkrav

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 må ha DriverLoader_1013 installert før programvaren oppdateres.
 • CPU: Intel-prosessor *
  * Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen.
 • Kameraets strømkilde: Fulladet batteri av typen NP-FW50 eller strømadapter (selges separat) - Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterikapasitet er tre merker eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel som ble levert med kameraet- Det er ikke sikkert at oppdateringen kan utføres med noen annen USB-kabel.

Installer

Viktige merknader:
 • Når du oppdaterer må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Sørg for at linsen er koblet til kameraet før du utfører oppdateringen.- Før du kobler linsen til kameraet må du sørge for at kameraet er slått av.

Følg instruksjonene nedenfor vis du vil kontrollere fastvareversjonen.

 1. Velg [Menu] (meny) -> [Setup] (oppsett) -> [Version] (versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises.- Hvis fastvareversjonen til linsen din er ver .02 eller senere er det ikke behov for å bruke denne oppdateringen.

1. Last ned oppdateringsfilen

2. Start System software Updater

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på den nedlastede filen for å starte oppdateringen.

3. Kontroller kameraets USB-modus

 1. Slå på kameraet. - Hvis kameraet allerede er slått på må du slå det av og deretter på igjen.
 2. I henhold til instruksjonene i System software Updater, velg [Menu] (meny) -> [Setup] (oppsett) -> [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet. Kontroller at [Mass Storage] er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn [Mass Storage] (masselagring), velger du [Mass Storage] (masselagring).

4. Koble kameraet til datamaskinen.

Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.

 1. Når du har kontrollert at LCD-skjermen på kameraet ikke har slått seg av, må du koble kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen.
  Avhengig av innstillingen på "Starttid strømsparing", går kameraet i strømsparingsmodus. Hvis kameraet er i strømsparingsmodus og LCD-skjermen er slått av, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å avslutte strømsparingsmodus, og deretter kobler du kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen.

  Hvis det vises en feilmelding på skjermen kan du prøve følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen kan du prøve å koble USB-kabelen inn i denne.
 2. Bekreft at vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen. - Hvis det ikke vises i oppgavefeltet må du gå til neste trinn.
 3. Etter at du har kontroller det over, klikker du [Next] (neste) i Software system Updater. Figur 4 vises i System software Updater, og figur 5 vises på LCD-skjermen til kameraet. - Fra nå av må du ikke slå av kameraet før oppdateringen er fullført.

  Figur 4


  Figur 5

  • Når meldingen "The update is not available for your model." (oppdateringen er ikke tilgjengelig for din modell) vises på skjermen, må du kontrollere filen du prøver å oppdatere fastvaren med er den rette filen for linsen som er koblet til kameraet.
  • Når meldingen ovenfor vises selv om det er rett oppdatering som kjøres må du lukke System software Updater, koble fra USB-kabelen, slå av kameraet og deretter gå tilbake til trinn "Start System software Updater".
  • Når meldingen "Could not find the camera with the lens for this update mounted." (kunne ikke finne kameraet med linsen for denne oppdateringen påmontert) må du kontrollere at kameraet har funksjonen "Fast Hybrid AF", og at det er koblet til datamaskinen med en USB-kabel.

5. Kontroller om oppdateringen er nødvendig.

 1. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 4 og 5 må du klikke [Next] (neste). Den gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 6).
 2. Når du har bekreftet skjermen i figur 6 må du klikke [Next] (neste). (Gjeldende versjon] er [Ver.01]).- Hvis skjermen i figur 7 vises er ikke oppdateringen nødvendig. Når du får beskjed om det må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke [Finish] (fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet eller koble fra strømadapteren og slå deretter på kameraet igjen.


  Figur 6: Oppdatering er nødvendig.


  Figur 7: Oppdatering er ikke nødvendig.

6. Start oppdateringen

 1. Klikk [Run] (kjør) for å starte oppdateringen.- Framdriftsstolpen vises mens dataene overføres (omtrent 5 sekunder).

  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 2. Når overføringen av dataene er fullført vil følgene skjerm vises. Klikk [Finish] (Fullfør).
 3. Oppdateringsprosessen starter, og framdriftsstolpen vises på kameraets skjerm (omtrent 30 sekunder).

7. Fullfør oppdateringen

 1. Oppdateringsprosessen er fullført når meldingen "Lens update complete" vises på kameraskjermen.
 2. Klikk i systemstatusfeltet nederst til høyre på skjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.- Hvis den ikke er synlig i systemstatusfeltet må du gå til neste trinn
 3. Koble fra USB-kabelen. - Etter at oppdateringen er fullført må du slår av kameraet, ta ut batteriet eller strømadapteren, før du slår kameraet på igjen.

8. Kontroller fastvareversjonen igjen og bekreft at linsens fastvareversjon er ver. 02