Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-1

Nødvendige nedlastinger

Les dette avsnittet før du laster ned filen.

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned Sony Camera Driver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slik laster du ned Sony Camera Driver i denne artikkelen.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at kameraet kanskje ikke slås på når Mode-skiven (Modus) er stilt inn på Movie (Film), og NTSC/PAL-velgeren er stilt inn på PAL
 • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ILCE1V132.dmg

Filversjon

 • 1.32

Filstørrelse

 • 704 MB (703 960 692 byte)

Utgivelsesdato

 • 10-05-2023

Klargjøring

Slik gjør du det: Oppdater programvaren til kameraet ditt fra Sony

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver. 1.31 eller eldre, er oppdateringen nødvendig.
Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste versjonen av systemprogramvareoppdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-operativsystemversjoner:

 • macOS 11, 12, 13

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 900 MB eller mer
 • RAM: 900 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 30 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen før du blir bedt om det.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
 • Følg instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering) på kameraet, og velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USBUSB Connection (USB-tilkobling), og kontroller deretter om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt. Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
 • Du må endre sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med en Apple silicon-prosessor (Apple M1). Skjermbildet About This Mac (Om denne Macen) viser et element som er merket Chip (Brikke), etterfulgt av navnet på brikken. Se artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor.

Slik laster du ned Sony Camera Driver:

 1. Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver, og last ned driveren:
 2. Klikk på knappen Download (Last ned).
 3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
  Merk: Filen Update_ILCE1V132.dmg lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Merk: Filstørrelse: 704 MB (703 960 692 byte)

Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2110a.dmg for å starte den. Ikke koble til kameraet ennå.
  Merk: Hvis du allerede har koblet kameraet til datamaskinen din, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
 5. Installasjonsskjermbildet åpnes. Fortsett som anvist.
 6. Du blir bedt om å la programmet installere ny programvare. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

  Merknader:
  • Hvis meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert) vises på operativsystemet (den faktiske meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen. Extension (Utvidelse) viser her til Sony Camera Driver), klikker du på knappen Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) åpnes i macOS.
  • Hvis operativsystemet ikke viser meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2: Start oppdateringen for å fortsette.
 7. På macOS 11 og macOS 12 åpner du fanen General (Generelt) på skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) og klikker på ikonet Key (Nøkkel). Når du blir bedt om å angi passordet, skriver du inn passordet du brukte da du logget på med administratorkontoen. Klikk deretter på Unlock-knappen (Lås opp).
 8. Klikk på knappen Allow (Tillat) for å la systemet begynne å laste inn systemprogramvaren fra Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. På macOS 13 trykker du på knappen Allow (Tillat) i Privacy & Security (Personvern og sikkerhet) under System Settings (Systeminnstillinger). Hvis du ikke finner knappen Allow (Tillat), kan du prøve å bla nedover på skjermen.
 10. Hvis du blir bedt om å starte på nytt når du klikker på knappen Allow (Tillat), må du starte på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
 11. Hvis skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.

Trinn 2: Start oppdateringen

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ILCE1V132.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
 2. Update_ILCE1V132 pakkes ut.
 3. Dobbeltklikk på ikonet SystemSoftwareUpdater.
 4. Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
 5. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  Merknader:
  • Det vises en feilmelding hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen. Gjør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to restart your computer (Du må starte datamaskinen på nytt) vises, starter du datamaskinen på nytt og dobbeltklikker deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to install Sony Camera Driver (Du må installere Sony Camera Driver) vises, følger du fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Dobbeltklikk deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen Check the Security & Privacy setting (Kontroller innstillingene for sikkerhet og personvern) vises, utfører du trinn 7 og 8 (macOS 11, macOS 12) eller trinn 9 (macOS 13) av Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Start deretter datamaskinen på nytt og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
 6. Når du slår på kameraet og kobler det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, ser du meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen på kameraet.
 7. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 8. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver. 1.31 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver. 1.32, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  • Oppdatering er nødvendig
   Hvis [Current Version] (Gjeldende versjon) under [Update information] (Oppdateringsinformasjon) nederst til venstre på skjermen vises som Ver. 1.31 eller eldre, og [Version after the update] (Versjon etter oppdateringen) vises som Ver. 1.32.
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Hvis [Current version] (Gjeldende versjon) og [Version after the update] (Versjon etter oppdateringen) under [Update information] (Oppdateringsinformasjon) nederst til venstre på skjermen vises som Ver. 1.32.
 9. Kameraet tilbakestilles automatisk.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 10. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 11. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
 12. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler deretter fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Merk: Når oppdateringsprosedyren er ferdig, anbefaler vi at du tilbakestiller sikkerhetsretningslinjene til de opprinnelige innstillingene på Mac-maskiner som bruker en Apple silicon-prosessor. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor. Se om nødvendig artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon.

Trinn 3: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 30 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.

Når du har startet oppdateringen av systemprogramvaren, vises ikke skjermbildet for å bekrefte versjonen, og meldingen Failed to update (Oppdateringen mislyktes) vises.

Hvis dette skjer, er det mulig at du har oppdatert kameraet tidligere ved hjelp av System Software Update Helper-driveren og ikke har avinstallert denne programvaren:

 1. Last ned System Software Update Helper på nytt, og avinstaller driveren ved hjelp av avinstalleringsverktøyet i mappen Uninstaller (Avinstallering) til den nedlastede filen.
 2. Når du har avinstallert System Software Update Helper-driveren, dobbeltklikker du på Update_ILCE1V132.dmg igjen for å starte oppdateringen på nytt.