Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-6400

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til AF på øye i sanntid for dyr [1]
 • Gjør at den trådløse fjernkontrollen RMT-P1BT kan brukes (selges separat)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
  • Det er ikke mulig å registrere menneske- og dyreøyne samtidig.
  • Det kan hende at det ikke er mulig å registrere øyne. Dette avhenger av omgivelsene, dyretypen eller dyrets bevegelser.
   Se kundestøtteområdet for å få mer informasjon.
Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon om oppdaterte funksjoner.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.00 (Mac) av ILCE-6400

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 306.8 MB (306 772 955 byte)

Utgivelsesdato

 • 13-06-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [7] (oppsett, underside [7]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået erBatterinivå(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble kameraet til datamaskinen før instruksjonen.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Filen [Update_ILCE6400V200.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_ILCE6400V200.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
  Hvis du har koblet til kameraet til en datamaskin, må du fjerne det før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. [Update_ILCE6400V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger).UpdateSetting Tool
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Skriv inn brukernavn og passord

  • Til macOS 11 – 12-brukere

   Hvis datamaskinen din kjører macOS 11 – 12, må du også laste ned System Software Update Helper. Gå til nedlastingssiden nedenfor,
   følg instruksjonene og last ned System Software Update Helper for å starte oppdateringen.
   Hvis datamaskinen din kjører et annet operativsystem, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  • Til macOS 10.15-brukere

   Hvis datamaskinen din kjører macOS 10.15, må du også laste ned Driver Loader. Gå til nedlastingssiden nedenfor,
   følg instruksjonene og last ned Driver Loader for å starte oppdateringen.
   Hvis datamaskinen din kjører et annet operativsystem, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  • For macOS 10.13- eller 10.14-brukere
    Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
   • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
    Trykk på knappen OK
   • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.
    Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
    Hvis du blir bedt om å starte macOS på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
    Skjermbilde for sikkerhet og personvern
   • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
   • Hvis både meldingen som vises, og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.
    Skjermbilde for blokkering av systemutvidelse

 6. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
   Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen
  • Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (følger med). "USB Mode" (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
   Hvis USB-kabelen ble koblet til før dialogboksen om USB-tilkobling vises, kobler du fra USB-kabelen og starter oppdateringen på nytt.
  • Klikk [OK].Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 7. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare
  Merk: Hvis systemprogramvareoppdateringen ikke starter, dobbeltklikker du på [System Software Updater] (Systemprogramvareoppdatering) i mappen [Update_ILCE6400V200] – [Resources] (Ressurser) for å starte den.

 8. Slå på kameraet.

 9. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
  Setup (Oppsett) – Mass Storage (Masselagring)

 10. Klikk på [Neste]. Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.Når du har kontrollert at den gjeldende programvaren har versjonsnummer 1.00 eller eldre, klikker du på [Next] (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.
  Gjeldende versjon og oppdaterte versjonstall

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 11. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  Skjermbildet nedenfor vises.
  Kameraet tilbakestilles automatisk
  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.

 12. Start oppdateringen
  Etter en automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Fremdriftslinje for oppdatering

 13. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen.Klikk på [Finish] (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Kontroller at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [7] (Oppsett underside [7]) > Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Oppdatert systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.