Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-6700
 • ILCE-6700L
 • ILCE-6700M

Om denne nedlastingen

Merk: Du kan laste ned programvareoppdateringen med Creators' App, som er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at videoer ikke ble tatt opp under visse opptaksforhold
 • Løser et problem der kameraet kunne starte på nytt hvis mange ansikter ble gjenkjent samtidig ved opptak av film
 • Løser et problem med at tidsstempelet ikke alltid ble beholdt etter en omstart
 • Forbedrer eksponeringsstabiliteten ved bruk av utvidet ISO under videoopptak
 • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

 • Navn: BODYDATA.DAT
 • Versjon: 1.03
 • Størrelse: 1 014 439 352 byte
 • Lanseringsdato: 09-04-2024

Klargjøring

Slik oppdaterer du et kamera fra Sony med et minnekort (SD eller CFexpress)

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis versjonen av systemprogramvaren er Ver. 1.03, er ikke oppdateringen nødvendig.

Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.

Lagre systemprogramvaredata på et minnekort

ADVARSEL! Kontroller at det kun finnes én BODYDATA.DAT-fil på minnekortet.

Merk: Når du formaterer minnekortet, slettes alle dataene på det, og de kan ikke gjenopprettes. Kopier dataene til en datamaskin eller en annen enhet før formateringen. Se kameraets bruksanvisning for å få informasjon om kompatible minnekort.

 1. Klikk på knappen Download (Last ned).
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Lagre filen på datamaskinen din.
 4. Sett det formaterte minnekortet inn i en datamaskin.
 5. Lagre BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minnekortet.
  Merk: Ikke endre filnavnet.

Annen maskinvare

Strømkilde for kameraet: Bruk en fulladet oppladbar batteripakke NP-FZ100.
Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er over 51 %. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.

Oppdatering av systemprogramvareversjon

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å oppdatere hvis kameratemperaturen er høy. Prøv etter at temperaturen har sunket.

Trinn 1: Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sett inn minnekortet systemprogramvaredataene ble lagret på.
 2. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) og velg Software Update (Programvareoppdatering).
 3. Velg Execute (Utfør) på bekreftelsesskjermbildet for systemprogramvareoppdatering for å starte oppdateringen.

  Merknader:
  • Meldingen Version Update X.XX → Y.YY vises (X.XX = eksisterende versjonsnummer, Y.YY = nyeste versjonsnummer).
  • Ikke fjern batteriet og minnekortet under oppdateringen.
  Når du har lest notatene, kan du klikke på Execute (Utfør). Bla gjennom skjermen etter behov for å vise hele teksten.
 4. Når systemprogramvareoppdateringen starter, vises det en svart skjerm, og tilgangslampen blinker. Tilgangslampen blinker 1 gang → 3 ganger → 5 ganger, avhengig av fremdriften til oppdateringen. Det tar cirka 6 minutter å fullføre oppdateringen.
  Tilgangslampen er plassert under venstre side av kameraet når baksiden av kameraet vender mot deg.
  Merknader:
  • Hvis datakopien til systemprogramvaren er feil, vises meldingen The update file version is incorrect. (Oppdateringsfilversjonen er feil) på kameraskjermen.
  • Hvis tilgangslampen gjentar 5 lange blink (0,5 sek. syklus) og 6 korte blink (0,25 sek. syklus), kan det hende at systemprogramvaren ikke ble kopiert riktig til minnekortet. I så fall må du ta ut batteriet og minnekortet fra kameraet og starte på nytt fra Lagre systemprogramvaredata på et minnekort.
 5. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Når skjermen Body update complete (Kamerahusoppdatering fullført) vises, trykker du på OK.

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. På kameraet velger du Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon).
 2. Systemprogramvareversjonen vises.