Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere fastvaren, og med den siste fastvareversjonen kan du få mer ut av ditt kamera.

 • Utgivelsesdato: 05/02/2013
 • Navn: Update_NEX5NV102.dmg
 • Gjeldende modeller: NEX-5N
 • Fordeler og forbedringer:
  • Bruker automatisk kompensering på "SELP1650"
  • Oppdaterer RAW-dataformat-versjon
   *Etter denne oppdateringen vil forvrengningskorreksjon av RAW-data være tilgjengelig med Image Data Converter Ver.4.2 eller senere. Nyeste versjon av Image Data Converter finnes på følgende side: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Mac/idc/us.html
  • Legger til eksponeringsinnstillinger for flerbildeopptak (tre rammer / 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV)
  • "SELP1650" trekker seg tilbake umiddelbart etter at kameraet er slått av
  • Gir stabil autofokus
  • Forbedringer på AF-responsen: Når avstanden til motivet endres drastisk.
  • Forbedret stabilitet i enkelte kameraposisjoner:
   • Når innstillingen [Lens Compensation: Distortion] "Auto" ([linsekompensasjon: forvrengning] "auto"] og [Picture Effect] "Miniature" ([bildeffekt] "miniatyr") benyttes samtidig.
   • Når innstillingen [Exposure Compensation] (eksponeringskompensasjon) benyttes, forbedres operasjonen til [Intelligent AF] (intelligent AF)z.
 • Gjeldende operativsystem (OS)
  • Mac OS X v.10.5 - 10.10
 • Begrensninger: bare for bruk på kamera som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt kamera av typen NEX-5N. Hvis versjonsnummeret er 1.02 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. På kameraet må du velge Menu (meny) --> Setup (oppsett) --> Version (versjon).
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Hvis fastvaren til din NEX-5N er versjonen 1.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

Installer

Det du trenger

 • Datamaskin-maskinvare
  • CPU: Intel-prosessor *
   * Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
  • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
  • RAM: 512MB eller mer
 • Strømkilde for kamera
  • Et fulladet batteri av typen NP-FW50, eller en nettadapter av typen AC-PW20 (solgt separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Når du bruker en A-linse med linseadapter LA-EA2 (selges separat) og har valgt å bruke funksjonen [AF Micro Adj.], blir den registrerte verdien tilbakestilt.

Last ned og installer oppdateringen

Trinn 1: Laste ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_NEX5NV102.dmg] (59.2 MB (62,136,013 bytes)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Trinn 2: Oppdater fastvaren på kameraet

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen ([Update_NEX5NV102.dmg]) du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_NEX5NV102] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter.


  Klikk for å forstørre


 7. Slå på kameraet.
 8. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen. LCD-skjermen til kameraet vil da slå seg av. Fortsett til neste trinn.
  Merk: Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, må du prøve en av følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen må du koble USB-kabelen inn i denne.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. På skjermen til datamaskinen vil følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


  Samtidig vil meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) vises på kameraets LCD-skjerm. -Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
 11. Klikk Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen.


  Klikk for å forstørre


  Hvis fastvareversjonen er 1.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og slå deretter kameraet på.
 12. Klikk Next (neste), og følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


 13. Klikk Next (neste) en gang til.
 14. Når meldingen Reset camera (tilbakestill kamera) vises på kameraets LCD-skjerm, må du trykke midten av styringshjulet for å tilbakestille kameraet. - LCD-skjermen vil slå seg av. 15. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen.
 16. Etter at kameraet er tilbakestilt bekreftes det at kameraet kobles til igjen, og følgende melding vises:


  Klikk for å forstørre


 17. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 5 minutter). -Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 18. Når oppdateringen er fullført, vises følgende vindu bli vist. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.


  Klikk for å forstørre


 19. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver. 1.02.

 1. På kameraet må du velge Menu (meny) --> Setup (oppsett) --> Version (versjon).
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.