EULA (End-User-License-Agreement)

Nedlastning av programvare og søknader på Internett: Begrensninger og ansvarsfraskrivelse

Alle drivere, programvare, programmer (inkludert oppgraderinger), plugin-moduler for nettlesere, eksterne enheter og andre programmer, PC-baserte tjenester eller verktøy, all programvare som er gjort tilgjengelig for Brukere i forbindelse med eller for å forenkle tilgang til abonnementer tilknyttet dette webområdet, og alle filer og bilder som er en del av eller som er generert av programvare, programmer og annet materiell som er tilgjengelig for nedlasting, eller som et eksternt program eller tjeneste fra innhold på webområdet (Verktøy), gis som kundestøtte og eller en tjeneste til Brukere. Rettighetene til Verktøy (nedlastede eller ikke) overføres ikke til Brukere og tilhører (i likhet med alle tilhørende immaterielle rettigheter) Sony, Sonys datterselskaper og de relevante lisensgiverne.

Brukeres bruk av Verktøy skal også reguleres av vilkårene i alle tilknyttede dokumenter, sluttbrukerlisenser eller andre relevante avtaler, online eller offline, og vilkår og betingelser som er spesifisert av den relevante leverandøren eller lisensgiveren (Lisensavtalen) (som skal erstatte disse Vilkårene dersom det skulle våre uoverensstemmelse med disse Vilkårene). Hvis det ikke følger noen Lisensavtale med et Verktøy, er Verktøyet lisensiert til deg med en enbruker, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv gjenkallelig lisens.

Verktøy kan bare brukes slik det er spesifisert i den aktuelle lisensavtalen. Brukeren kan ikke reprodusere, kopiere, leie ut, lease, foreta omvendt utvikling, dekompilere eller selge Verktøy, bortsett fra til den grad det er gitt uttrykkelig tillatelse i Lisensavtalen eller gjeldende lov. Uautorisert bruk av Verktøy krenker opphavsretten og andre immaterielle rettigheter, og Sony og den relevante lisensgiveren (der det gjelder) forbeholder seg alle rettigheter.
Sony gir ingen Garanti med hensyn til nøyaktigheten eller påliteligheten til resultatene eller utdataene som kan avledes fra bruken av Verktøy. Sony tar ikke ansvar for tap av data eller skade som skyldes installasjon eller bruk av nedlastede Verktøy, eller gir noen annen garanti eller tar noe ansvar med hensyn til Verktøy. Sony anbefaler at Brukere (og Brukere forsikrer at de skal) alltid opprette og beholde en kopi av alle data på maskinvaren (som Verktøy vil installeres med eller på eller brukes på) før de installerer eller bruker noe Verktøy.
Sony og Sonys datterselskaper tilbyr ikke (bortsett fra det som er spesielt nevnt i en aktuell lisensavtale, om i det hele tatt) kundestøtte eller assistanse med bruk, installasjon eller vedlikehold av Verktøy eller med å løse problemer som eventuelt oppstår som et resultat av å bruke eller installere Verktøy.

Du erkjenner at Verktøy og all medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon kan være underlagt gjeldende eksportlover og -forskrifter. Du forplikter deg til å ikke eksportere eller reeksportere Verktøyene, direkte eller indirekte, i strid med slike lover eller forskrifter.
Der Sony (skriftlig) forplikter seg på å gi teknisk kundestøtte i forbindelse med et Sony-produkt, skal de bare gi denne kundestøtten for de relevante Sony-produktene med operativsystemer og annen programvare i samme form og versjon som ble levert fra fabrikken til Sony eller Sonys datterselskaper, og kan velge å ikke gi kundestøtte for Sony-produkter hvor Verktøy har blitt installert senere.

Den aktuelle lisensavtalen kan fastsette ytterligere garanti- og ansvarsfraskrivelser eller -begrensinger på Verktøy.

Ved å laste ned noen av Verktøyene godtar du disse Vilkårene. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, kan du ikke last ned noe Verktøy eller tilhørende dokumentasjon på nettet.